Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, Natur och samhälle

Skapad 2016-09-16 12:39 i Toftaskolan Falun
PP åk 3-4 Natur och samhälle
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vilka naturtyper finns i vårt land och vilka djur och växter trivs i dem?

Överlever människan om all växtlighet försvinner?

Hur blir jord till?

Vad gjorde Carl von Linné som är så märkvärdigt att vi fortfarande pratar om honom trots att det var länge sedan som han levde?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Sveriges naturtyper, åker, kust, hav, sjö, älv, skog, myr, fjäll och kunna ge exempel på djur och växter som trivs i dessa naturtyper

 • Näringskedjor, ekosystemtjänster, kretslopp och fotosyntes

 • En växts olika delar och pollinering

 • Om Carl von Linné och hur djur och växter delas in i grupper

 • Allemansrätten och vilka möjligheter vi har att använda naturen till rekreation

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att vi i klassen läser valda delar i boken Koll på NO.

Genom att besvara frågor i häftet och söka svaren i textboken.
Genom att se på filmer om naturtyper, fotosyntesen och kretslopp.
Genom att i små grupper göra frågor, svara på frågor, skriva stödord och sammanställa egna texter.  

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan berätta om det som står att du ska kunna i samband med detta arbetsområde.

Hur du får visa vad du kan:

Genom arbetet med det egna häftet.
Genom skapandet av egna texter.
Genom läxförhör.
Genom de muntliga diskussionerna i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: