Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt åk 5

Skapad 2016-09-16 13:53 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att läsa böckerna Häxorna av Roald Dahl samt Habib - meningen med livet av Douglas Foley.

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 38 - 48

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Sv 
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv 
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. 
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Kunskapskrav och bedömning

 

Så här kommer vi att arbeta:

I 3-gruppsysstemet kommer vi att läsa gemensamt i skolan och du kommer att ha i läxa att läsa vissa sidor hemma, samt göra en läsuppgift varje vecka. Läsuppgiften innebär att du ska sammanfatta, illustrera, högläsa, leta ord eller leda boksamtal. Vi kommer att ha boksamtalen i grupper. Vi avslutar arbetet med att skapa en filmad bokreklam i våra läsgrupper.

Elevens ansvar och inflytande:

Du får ett läxschema, som också finns här på unikum. Ditt ansvar är att följa schemat och varje vecka läsa angivna sidor och göra din läsuppgift. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: