Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild på Hugin, med start HT 2016, åk 7-9

Skapad 2016-09-16 14:11 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola F – 9 Bild
Eleverna på Freinetskolan Hugin, åk 7, kommer arbeta med samma planering under 3 år. Planeringen kommer fyllas på vart efter och elevernas och lärarens kommentarer kommer att bilda en berättelse/processbeskrivning på det arbete som genomförs.

Innehåll

VT 2018 startar vi med ett 3D-projekt kring smyckedesign. Vi fortsätter sedan med att arbeta kring ett längre projekt "En digital bildberättelse" som handlar om framtid och utveckling. Vi hinner även snudda något vid Negative painting och akvarellmåleri.

Ht 2017 startar vi med ett projekt kring profiler och porträtt: Hur ser ansiktet ut egentligen? Vika detaljer behöver man träna extra på? Hur vill jag presentera mig själv?

VT 2017 fortsatte vi med det vi inte riktigt var klara med från förra terminen, nämligen foto. Sedan använde vi några bildlektioner till att fixa med det estetiska kring våra fågelholkar. Terminen avslutas genom ett projekt inom akrylmåleri där vi hämtar inspiration till motiven genom romantikens måleri, och inspiration till måleritekniken genom modernismens måleri.

HT 2016 startade vi med att teckna av löv. Det här var en ämnesintegrerad uppgift där slutresultatet blev en bok. Vi fortsatte med att avbilda tecken och symboler under temat Högkulturer. Vi arbetade då med vattenfärger (akvarell), tusch och torrpastell. Vi avslutade terminen med en fotouppgift som kom att handla om dokumentärfoto, konstfoto, porträttfoto.


Eleverna på Freinetskolan Hugin, åk 7, kommer arbeta med samma planering under 3 år. Planeringen kommer fyllas på vart efter och elevernas och lärarens kommentarer kommer att bilda en berättelse/processbeskrivning på det arbete som genomförs.

Matriser

Bl
Bild åk 7-9

Rubrik 1

Ej tillräckligt
På god väg
Grundläggande nivå
Utvecklad
Avancerad
Hur du skapar bilder och får fram budskapet
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Jag gör budskapet i mina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Jag kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Jag gör budskapet i mina bilder tydligt på ett bra sätt.
Jag kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Jag gör budskapet i mina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Hur du använder tekniker, verktyg och material
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt. Jag prövar på ett ganska bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i mina bilder.
Jag kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt. Jag prövar på ett bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i mina bilder.
Jag kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer. Jag prövar på ett mycket bra sätt hur de kan användas tillsammans för att skapa olika uttryck i mina bilder.
Hur du sätter ihop en bild
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett ganska bra sätt i mina bilder.
Jag kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett bra sätt i mina bilder.
jag kan sätta ihop former, färger och bildkompositioner på ett mycket bra sätt i mina bilder.
Hur du kan utveckla idéer
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan hjälpa till att utveckla idéer inom olika områden. Jag återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla egna idéer som jag fått hjälp med att komma på inom olika områden. Jag återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Jag kan utveckla egna idéer inom olika områden. Jag återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Hur du tar initiativ
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att mitt arbete med att skapa bilder går framåt.
Jag kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att mitt arbete med att skapa bilder går framåt.
Jag kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att mitt arbete med att skapa bilder går framåt.
Hur du redovisar dina bilder
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan redovisa mina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Jag kan redovisa mina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Jag kan redovisa mina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Bildanalys; uttryck, innehåll, funktion, kvalitet
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan ge enkla omdömen om hur jag har arbetat. Jag ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt i mitt bildarbete.
Jag kan ge utvecklade omdömen om hur jag har arbetat. jag ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt i mitt bildarbete.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat. Jag ger exempel på hur uttryck, innehåll, funktion och kvalitet hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt i mitt bildarbete.
Bildanalys; förståelse för bilder
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med mina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Jag kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med mina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Jag kan förstå bilder och andra verk från förr och nu. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med mina erfarenheter, andra verk och händelser i omvärlden.
Bildanalys; beskriva med ämnesspecifika begrepp
Jag har inte provat detta än.
Jag har påbörjat detta arbete och är på god väg.
Jag kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett enkelt sätt. Jag använder ord som hör till ämnet på ett ganska bra sätt.
Jag kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Jag använder ord som hör till ämnet på ett bra sätt.
Jag kan beskriva uttryck, innehåll och funktion i bilder och andra verk på ett utvecklat sätt. Jag använder ord som hör till ämnet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: