Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spring! Fanny spring! Vad hände?

Skapad 2016-09-16 15:39 i Hanvikens skola Tyresö
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå text ("Spring! Fanny spring!" som de både lyssnar till och läser själva. Eleverna får prova olika lässtrategier och diskutera dem. Vi diskuterar texten med hjälp av frågor. När boken är färdigläst gör eleverna en tankekarta om boken som de sedan redovisar muntligt.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Visst är det härligt att läsa en spännande bok! I det här området kommer du att få lära känna pojken Willy och hunden Fanny. Du kommer få lyssna när din lärare läser. Du kommer att få prova olika lässtrategier och samtala om boken. Efter att boken är färdigläst kommer du att få redovisa bokens innehåll. Du kommer bygga ett "Fanny" häfte med olika sätt att bearbeta texter..

Innehåll

Vad ska jag arbeta med?

Du kommer träna på att:

 • läsa och förstå.
 • diskutera texten.
 • använda olika lässtrategier, diskutera lässtrategier.
 • redovisa om boken genom att använda en tankekarta.
 • Redovisa olika sätt att arbeta med en text med ditt häfte.

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att:

 • lyssna när din lärare läser vissa kapitel i "Spring Fanny spring!"
 • diskutera och prova olika lässtrategier.
 • diskutera och samtala om texten,  t ex vad den handlar om, olika ord och uttrycks betydelse, budskap.
 • sammanfatta boken genom att göra en tankekarta.
 • redovisa - berätta om boken genom att använda tankekartan.

Vad ska jag kunna?


När jag jobbat med detta har jag utvecklat min förmåga att:

 • förstå texter.
 • diskutera och samtala om texter.
 • redovisa, berätta om en bok för andra.Detta visar jag genom att:

 • Återberätta på olika sätt, genom inre bilder, textåtergivning, visa berättelsens delar.
 • delta i samtal och diskussioner om bl a innehåll, budskap, ord och uttryck samt lässtrategier.
 • sammanfatta boken genom att göra en tankekarta. Berätta om boken med hjälp av tankekartan för andra.Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsa

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa skönlitteratur
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt. När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex tänka på egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna,
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag använder några lässtrategier för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkel sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.

Sv
Tala och samtala

Tala och samtala

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal
kommunikation
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan ofta samtala om ett bekant ämne, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att lyssna, ställa frågor och turas om.
Jag kan samtala om bekanta ämnen, genom att intensivt lyssna, ställa passande frågor och i samtalet bidra till en turtagning där samtalet flyter .
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan ofta berätta vad jag tycker och ge något exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ge exempel på varför.
Jag kan berätta utförligt vad jag tycker och ger flera exempel på varför som breddar och fördjupar mina tankar.
Tala (redovisning)
struktur
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av vuxen enkelt redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan enkelt redovisa det viktigaste i ämnet med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat redovisa med inledning, innehåll och avslutning.
Jag kan detaljerat och utförligt redovisa med inledning, innehåll och avslutning. Inledning och avslutning knyts samman.
språk
 • Sv  E 6
Jag kan med stöd av en vuxen välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan ofta välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren oftast förstår.
Jag kan välja ord och meningar som passar till situationen. Jag pratar så att mottagaren förstår.
Jag kan anpassa mitt språk efter situation. Jag pratar så att mottagaren förstår väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: