👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hus och broar

Skapad 2016-09-16 15:42 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 – 3 Teknik
Hur bygger man egentligen ett hus eller en bro? Detta och mycket mer kommer vi att arbeta med under några veckor. Vi kommer att titta på olika kända byggnader och broar. Jämföra med hur man byggde förr i tiden. Du kommer också själv få planera, konstruera och bygga och fundera ut hur framtidens hus och broar kommer att se ut..

Innehåll

Du ska kunna:

delta aktivt 

ge exempel på olika hus och broar

jämföra hur de utvecklats

planera, konstruera och bygga i grupp 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik, centralt innehåll, Swedish School Beijing, åk 1-3

Tekniska lösningar

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven har kunskap om olika former av material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
Eleven kan enkla ord och begrepp för att benämna och samtala kring tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven arbetar undersökande kring hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Eleven utvecklar egna konstruktioner där han/hon tillämpar enkla mekanismer.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven har kunskap om några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
Eleven har kunskap om hur föremålen i elevens vardag förändrats över tid.