Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2016-09-17 12:13 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla din förmåga
- att använda och analysera matematiska begrepp   och samband mellan begrepp
- att välja och rätt använda metod
- att lösa problem
- att föra och följa matematiska resonemang
- kommunicera matematik

Innehåll

Vi ska träna att
- räkna ut hur mycket en viss procent av något är
-  räkna ut rabatten på en vara
- växla mellan bråkform, decimalform och procent
- förklara vad som menas med sannolikhet
- räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa

Genomförande

Vi ska ha genomgångar och samtal i hel- och halvklass, arbeta enskilt och i par eller små grupper. Vi använder kapitel 2 i Matteborgen när vi tränar. Vi ska vara extra noggranna med redovisningen av procentuppgifter – det har vi nytta av i framtiden. Du kommer att få läxor ( se veckoplanering). Du måste själv rätta ditt häfte med facit och lämna fram till mig minst en gång/vecka.

Ord: hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans, risk, subtraktion, subtrahera, term, differens (skillnad)
Tid: v 38 -41

Redovisning

Du ska lämna in ditt häfte varje vecka, så att jag kan följa ditt arbete. När vi är klara med gröna sidor har vi en diagnos, sedan vi repeterat moment som visat sig vara svåra ska vi ha en provräkning. Denna kommer att innehålla uppgifter med anknytning till kapitel 1 och 2.

 

Elevinflytande

Du har möjlighet att önska genomgångar.
Du får redan på måndagen veta hur veckan är tänkt, så att du har möjlighet att i viss mån planera ditt arbete.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik, görs under kapitel 1 och 2

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och försöker förklara hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och förklarar hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder både bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och kan på olika sätt förklara hur de hör ihop.
Kommunikation
Kvalitét på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Du uttrycker dig enkelt, med matematiskt språk så att andra kan följa dina tankar.
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk till uppgiften.
Du uttrycker dig med säkerhet och använder ett korrekt matematiskt språk till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: