Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL - Vi fortsätter skriva oss till läsning i åk 3

Skapad 2016-09-17 15:30 i Lorensberga F-3 Ludvika
Vårt arbete med ASL i årskurs 2. Införandet av penna och handstil.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få fortsätta lära dig att läsa och skriva enskilt och tillsammans med dina kompisar. Till vår hjälp har vi våra datorer men också pennan, förstås! Texterna kan man utveckla på många olika sätt. Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram och att läsa sina egna och andras texter!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss använda och utveckla språket i tal och skrift.
Vi ska lära oss använda skrivreglerna, såsom stor bokstav och punkt, utropstecken och frågetecken samt stavning.
Vi ska lära oss göra textbearbetningar med hjälp av datorn.
Vi ska lära oss skriva texter i olika genrer.
Vi ska utveckla en lättläst handstil.
Vi ska samarbeta och hjälpa varandra att lära och utvecklas.

Hur ska vi lära oss detta?

VI arbetar mycket med att skriva egna texter. Du kommer att skriva enskilt, tillsammans med din skrivarkompis och hela klassen tillsammans. Varje vecka skriver du/vi texter om något som känns viktigt. Vi bearbetar texter, markerar viktiga ord, arbetar med tankekartor, skriver och ritar bilder till. Vi tränar att läsa texterna. Tillsammans i klassen skriver  vi också texter om sådant vi arbetar med just då; faktatexter eller kanske en berättelse. Vi hjälper varandra att förbättra texterna.
I skrivandet använder du såväl datorn som penna.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna skriva texter i olika genrer, såväl med hjälp av datorn som med penna.
Du ska kunna skriva med en lätt läslig handstil.
Du ska kunna använda punkt och stor bokstav, frågetecken och utropstecken.
Du ska kunna stava de flesta ord du behöver använda rätt.
DU ska kunna kombinera dina texter med bilder.
Du ska kunna läsa dina egna och andras texter.

Hur du får visa vad du kan:

Du får läsa och visa upp dina texter och få respons.
Vi samlar dina texter i en mapp där vi kan se din utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: