Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva ht16 åk3

Skapad 2016-09-17 17:49 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under hösten kommer du att bli säkrare på att skriva olika texter! Vi arbetar som vanligt med skrivreglerna så att texterna blir lätta att läsa. Punkt, stora och små bokstäver. Vi fortsätter att skriva berättelser och faktatexter. Nu övar vi på att beskriva mer i berättelserna. När det gäller faktatexter övar vi på att beskriva och att få med viktiga ord inom vårt tema om Forntiden. Du ska få ge kompisar tips på texter och ta emot tips om hur du ska skriva dina texter.

Innehåll

Arbetsområde: Skriva (svenska)

 

Konkreta mål:

 • Kunna skriva berättande texter med en tydlig handling.
 • Kunna skriva enkla och elevnära faktatexter där viktiga fakta finns med.
 • Kunna använda stor bokstav i början av en mening, punkt och små bokstäver i de egna texterna.
 • Kunna läsa igenom och ge respons på egna och andras texter för att kunna göra förbättringar i texterna.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättelser med en röd tråd (början, mitt och slut).
 • skriva faktatexter med egna ord där innehållet blir tydligt för de som läser. 
 • använda stor bokstav i början av en mening, punkt och små bokstäver i de egna texterna. Jag kommer även se om du använder andra skrivtecken, utropstecken, talstreck, frågetecken och kommatecken.
 • bearbeta och göra ändringar i de egna texterna efter genomläsning
 • bearbeta och förbättra dina texter efter råd av en kamrat/lärare.
 • ge respons på kamraternas texter (två stjärnor och en önskan= två beröm och något kamraten kan tänka på)

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig detta kommer vi på lektionerna...

 • Arbeta utifrån cirkelmodellen; 1. bygga upp kunskap och fakta, 2. studera texter, 3.skriva en gemensam text, 4.skriva enskilt eller i par 
 • Arbeta med berättande texters olika delar (beskrivning av huvudpersonen, problem, lösning och slut).
 • Arbeta med återgivande texter 
 • Skriva faktatexter inom vårt tema om forntiden.
 • Träna på att använda stödord när vi skriver faktatexter om forntiden
 • Skriva en roman med flera små kapitel (Monstret) utifrån instruktioner från läraren
 • Skriva på Ipads och för hand
 • Träna på att forma och använda små bokstäver korrekt
 • Öva på att skriva hela meningar med stor bokstav och punkt
 • Öva på att kunna stava vanligt förekommande ord och dubbeltecknade ord
 • Göra beskrivningar muntligt och skriftligt.
 • Öva på att läsa igenom och ge respons på egna och andras texter för att kunna göra förbättringar. Vi använder oss av mallen "Två stjärnor och en önskan" (två positiva saker och ett förslag på en förbättring).
 • Skrivläxa, där skrivuppgifterna blir ett sätt att befästa och öva på målen ovan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: