Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningen - flera olika sorters texter

Skapad 2016-09-17 21:05 i Ljungbyskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Svenska
Vi får möjlighet att läsa olika sorters tidningar i flera olika format dagligen. Vad kan vi lära av dem och hur kan vi ha nytta av dem?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

- skriva och producera egna texter, med fokus på de texter som förekommer i en tidning.

- anpassa ditt språk efter textens syfte, vilken texttyp du använder dig av och vem som ska läsa din text.

- använda dig av språkliga strukturer och normer, så som skrivregler och disponering av texten.

- använda olika källor och värdera hur pålitliga dessa är

  Bedömning - vad och hur

  Vad kommer att bedömas?

  - din förmåga att skriva olika typer av texter som förekommer i en tidning, utifrån deras speciella särdrag.

  - din förmåga att skriva texter med språklig variation, textbindning och anpassning till texttyp och innehåll.

  - din förmåga att läsa olika typer av texter i en tidning och genom sammanfattningar visa på din läsförståelse.

  Hur ska det bedömas?

  - Aktivt deltagande i de uppgifter som genomförs på lektionerna.

  - Skriva och lämna in en egna texter som följer de olika särdragen för texterna.

  Undervisning och arbetsformer

  Tillsammans kommer vi studera flera sorters tidningar och diskutera om vi verkligen kan lita på det som står där.

  Vi kommer gå igenom en tidnings delar och fördjupa oss i hur vi skriver...

  • Notiser
  • Artiklar
  • Reportage
  • Intervjuer
  • Referat
  • Recensioner
  • Insändare
  • Reklamannons

  Texterna som du producerar kommer sammanställas i en egen tidning.

  Vi kommer läsa flera olika texter i tidningar , både vi internet och i pappersformat, samt träna på att sammanfatta dessa

  Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
   Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
   Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
   Sv
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
   Sv
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
   Sv  E 6
  • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
   Sv  E 6
  • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
   Sv  E 6
  • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
   Sv  E 6
  • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
   Sv  E 6
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: