Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skelleftetekniken åk 2

Skapad 2016-09-18 14:53 i Björklinge skola F-2 Uppsala
Pedagogisk planering för Skelleftetekniken årskurs 2.
Grundskola 2 Teknik Svenska

Skellefteteknik lådorna 2a och 2b

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du dokumenterar ditt arbete i din Teknikbok. Dokumentationen ska bestå av både text och bild.

Du ska kunna samarbeta med din arbetskamrat.

Du ska kunna lyssna på och läsa instruktioner.

 

Undervisning och bedömning

Du kommer att få arbeta med Skelleftetekniken och lådorna 2a och 2b.

Du kommer att bedömmas för hur du samarbetar med din arbetskompis, hur du ansvarar för materialet och hur du dokumenterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Sv Tk
Bedömningsmatris teknik åk2

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och förklara tekniska lösningar
Du kan beskriva och förklara muntligt i flera steg med stöd av lärarens frågor utifrån bilder och vad du har gjort i Skellefteteknik.
Du kan beskriva och förklara muntligt i logisk ordning vad du gjort i Skellefteteknik.
Du kan beskriva och förklara muntligt i logisk ordning och ritar förklarande bilder på det du gjort i Skellefteteknik.
Beskriva hållfasta och stabila konstruktioner
Du kan muntligt berätta varför man använder olika slags tråd/garn när man t ex tillverkar kläder.
Du berättar muntligt varför och hur man tvinnar tråd så att det blir mer hållfast.
Du berättar i muntlig och skriftlig form hur man kan använda tekniken bakom att tvinna rep i olika material.
Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Du kan arbeta med uppgifter i och utveckla dem vidare i Skellefteteknik med stöd av frågor från läraren.
Du kan arbeta med uppgifter och prövar att utveckla dem vidare i Skellefteteknik på egen hand.
Du utför uppgifter och utvecklar dem i Skellefteteknik och testar dina lösningar.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du försöker utföra uppgifter i Skelleftetekniken utifrån instruktionen.
Du utför uppgifter i Skelleftetekniken utifrån både texter och bilder i instruktionen.
Du testar nya lösningar när du utför uppgifter som finns i Skelleftetekniken
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer
Du försöker beskriva med bilder och text på vad du gjort i Skellefteteknik.
Du beskriver i text med hjälp av orden i instruktionen och ritar detaljer i dina bilder på det du gjort i Skellefteteknik.
Du beskriver i text och bild i flera led vad du gjort i Skellefteteknik.
Resonera kring förändringar hos tekniska system
Du kan muntligt ge exempel på hur tekniken kring sophantering utvecklats utifrån en bild och med stöd av lärarens frågor.
Du kan muntligt ge exempel på hur tekniken kring sophantering har utvecklats utifrån bilder.
Du kan muntlig och skriftlig form jämföra hur tekniska lösningar kring sophanteringen har utvecklats utifrån text och bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: