Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion årskurs 4

Skapad 2016-09-18 15:55 i Björklinge skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 1 – 9 Matematik
Vi ska arbeta med addition och subtraktion. Vi kommer att träna på olika sätt att räkna ut additions- och subtraktionsuppgifter. Du ska få träna på att visa hur du tänker när du löser problemlösningsuppgifter. Om du inte är säker på stora addition och subtraktion kommer du att få repetera detta.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 Kunskapskrav

 • Syfte
 • Ma Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Centralt innehåll
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6 Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6 Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Konkretisering av kunskapskraven

Förmågor:

När du arbetar med kapitlet tränar du följande förmågor:

Begrepp

Metod

Resonemang

Kommunikation

Problemlösning

 

När du arbetat med det här kapitlet ska du:


- förstå hur addition och subtraktion hör ihop (begrepp)
- veta hur likhetstecknet används (begrepp, resonemang, kommunikation)
- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000 (metod, kommunikation)
- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning (metod, kommunikation, resonemang)

 

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord ( begrepp):

addition
subtraktion
addera
subtrahera
summa
skillnad
likhetstecken
fler - färre

 

Undervisning och bedömning

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar, enskilt och gemensamt arbete.Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment på olika svårighetsnivåer.

Vi kommer under arbetes gång att lyfta fram och visa vilka olika förmågor eleverna tränar.

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Vi kommer att använda Diagnosmaterialet Diamant (AG2, AG3, AG4, AG5, AS2 och AS3). Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt.

 

 

Matriser

Ma
Addition/Subtraktion

Addition och Subtraktion
Nivå 1
Är på god väg
Nivå 2
Har förståelsen och kan lösa dina uppgifter med lite stöd
Nivå 3
Behärskar och har full förståelse och klarar av uppgifterna på egen hand
Kunna addition och subtraktion inom talområdet 0-9000
Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
Veta vad likhetstecknet står för och hur det används
Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: