Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2016-09-18 16:17 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Efter vikingatiden kommer medeltiden. Vad är skillnaden mellan dessa två tider i historien och hur påverkades människorna av sin tids förhållanden? Vi kommer prata om kristendom och asatro, viktiga personer som påverkade utvecklingen och mycket annat.

Innehåll

 

Konkretiserade mål: 

Eleven ska få utveckla: 

- förmågan att resonera kring när vikingatiden tog slut och medeltiden började och varför.

- kunskap om viktiga historiska personer på medeltiden och vad de gjorde som var viktigt. 

- förmåga att se skillnader och och likheter mellan vikingatid och medeltid och hur de tidsperioderna påverkade människorna.

- kunskap om hur vi kan se spår av vikinga- och medeltid i vår moderna tid. 

- skillnader mellan vad man trodde på på vikingatiden och på vad man trodde på på medeltiden. 

- förmåga att använda begrepp som hör till medeltiden. 

 

 

Arbetssätt

Vi läser texter och tittar på film. Vi gör studiebesök i Helsingborgs stad och tittar på medeltida lämningar. Vi har diskussioner och enskilda arbetsuppgifter. 

 

Bedömning

Efter arbetsområdet bedömer vi hur väl du kan:

- resonera kring när vikingatiden slutade och medeltiden började och varför. 

- berätta om några viktiga personer från medeltiden och vad de gjorde som var viktigt.

- berätta om skillnader och likheter mellan vikingatid och medeltid och hur tiden påverkade människorna.

- berätta om hur vi kan se spår av vikingatid och medeltid i vår moderna tid. 

- berätta om skillnaderna mellan asatron och kristendomen. 

- använda begreppen som hör till medeltiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
    Re
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: