👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 4

Skapad 2016-09-18 18:07 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
I dagens samhälle lever vi väldigt olika. Det finns människor som inte har pengar och som sitter på gatan och tigger. Det finns också människor som har väldigt mycket pengar så att de inte ens behöver arbeta. Varför är pengar så viktiga? Vad är ekonomi och hur fungerar den?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:
Du ska under fyra veckor arbeta med samhällets resurser och fördelning. Vårt arbete kommer att utgå från serien "Här kommer kungen" från UR. Efter varje avsnitt jobbar du med uppgifter som är kopplade till avsnittets innehåll och läromedlet "upptäck samhälle".
Du kommer att arbeta enskilt och i grupp. Du kommer att diskutera i par, grupp och i helklass. Tillsammans ska vi vrida och vända på de flesta ekonomiska begrepp. Du ska också jobba med budget, där du ska planera inköp till ditt "sovrum" efter en viss summa pengar och sedan använda dina matematiska kunskaper, skala, för att rita upp ditt rum. 

 

Bedömning av arbetsområdet:

Du ska kunna svara på dessa frågor.

 • Varför är pengar viktiga?
 • Vad är skatter och vad används de till?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka är orsaker till och konsekvenser av att familjernas ekonomi försämras?
 • Hur kan vår konsumtion påverka, både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

          

Du ska också förstå begreppen :

 • Privatekonomi
 • Arbete
 • Inkomst
 • Utgift
 • Skatt
 • Konsumtion
 • Budget
 • Bidrag
 • Levnadsstandard
 • Kommun, landsting och stat
 • Välstånd
 • Fattigdom
 • Ränta
 • Lån
 • Valuta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi åk 4

Ekonomi

Nivå 1
Du utvecklar den analytiska förmågan
Att se samband mellan arbete, inkomst, konsumtion och skatt. Hur det ekonomiska kretsloppet hänger ihop.
Du visar dina grundläggande kunskaper genom att visa hur ekonomiska strukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver enkla samband inom ekonomin.
Du utvecklar den begreppsliga förmågan
Behärska ett flertal relevanta begrepp och använda dem på ett sätt som visar förståelse för begreppens innebörd och samband mellan dessa.
I beskrivningar av ekonomiska strukturer kan du använda begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du utvecklar den kommunikativa förmågan och procedurförmågan.
Att göra prioriteringar utifrån en budget. Att göra val när man köper saker eller inte för sin månadspeng. Resonera med underbyggda argument samt uttrycka åsikter med stöd av argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.