Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad HT-16 9B

Skapad 2016-09-18 21:56 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Sex och samlevnad - genom att sätta sig in i en annan människas tankar och känslor kommer du att få lära dig om olika biologiska begrepp och hur kroppen fungerar. Du kommer att få skriva dagbok och berätta om känslor och händelser som betyder något för din person. Du kommer också att få skapa ett kompisgäng tillsammans med din grupp. Ditt gäng råkar sedan ut för en del händelser som behöver redas ut. Ni måste då ta en del beslut och behöver då en del fakta för att klara detta. Ni kommer att få redovisa era händelser och beslut för klassen.
Grundskola 9 Biologi
sex och samlevnad

Innehåll

Målen med undervisningan är att:

- Utveckla förståelse av grundläggande existentiella och etiska synsätt samt kunna använda sin förståelse vid egna ställningstaganden

- Utveckla respekt för andra människors ställningstaganden

- Göra det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, genus, sexualitet, klass och etisk tillhörighet

- Utveckla kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion

- Utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk kunskap och personliga erfarenheter

- Utveckla förmågan att aktivt delta i samtal och diskussioner

 

 

Det här förväntas du göra:

-Läsa om kroppens utveckling, könsorganen och sexualkunskap.

-Sätta dig in i metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjuk­domar och oönskade graviditeter.

-Testa hållbarhet hos kondomer och uppsugningsförmåga hos tampong och binda.

-Genomföra uppgifter och undersökningar (kondom och tampongtest) och föra ner dina anteckningar, resultat och slutsatser.

 -Skriftliga inlämningar, (kondom-och tampong test) + skriftligt prov

-Reflektera och diskutera kring genusperspektivet.

-Söka information via faktabroschyr, litteratur och Internet

-Delta aktivt vid genomgångar, i diskussioner och i era grupper – bidra med egna åsikter samt respektera andras åsikter.

-Redovisa era diskussioner och det ni kommit fram till genom att anpassa ord och förklaringar till era kamrater.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Sex och samlevnad HT-16 9B

Grupparbete

F
E
C
A
Diskutera
Du behöver träna mer på att ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du behöver träna mer på att diskutera och motivera.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa sex och samlevnad, du gör så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.
Redovisa
Du behöver träna mer på förbereda och hålla en enkel redovisning.
Du kan förbereda och hålla en enkel redovisning. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel redovisning. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel redovisning. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.

Laboration: Tampong/Kondom

F
E
C
A
Dokumentation
Du behöver träna mer på att visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett enkelt sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett utvecklat sätt.
Du kan visa hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter på ett välutvecklat sätt.

Prov

F
E
C
A
Skriftligt prov fredag 30/9
Du behöver träna mer på baskunskaper i biologi.
Du har baskunskaper i biologi. Du kan förklara på ett enkelt sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett utvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du kan förklara på ett välutvecklat sätt om hälsa och sexualitet. Du beskriver hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: