👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 5, v.t., arbetsområde 4

Skapad 2016-09-19 10:59 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Under vårterminens arbetsområde 4 får du bland annat träna på: procenträkning, avläsa cirkeldiagram, avgöra om dina uträkningar är rimliga, kunna mäta och rita vinklar med mera.

Innehåll

Minimum att hinna med under arbetsområde 4 är att räkna de gröna sidorna i kapitel 8, 9 och 10, alltså fram till diagnosen mitt i kapitlet, samt att också göra diagnoserna 8, 9 och 10.

När du hunnit med att göra det ovanstående har du klarat av grunderna för vårens arbetsområde 4. Den tid som återstår fram tills att du ska göra den fjärde provräkningen för å.k. 5 använder du till repetitionsuppgifter eller fördjupningsuppgifter på det du arbetat med i arbetsområde 4. Du kommer av din lärare att få speciella repetitionsuppgifter eller fördjupningsuppgifter som är anpassade för just dig.

Matriser

Ma
Matematik, åk 5, vårterminen

Nivå 1
Du har inte nått kunskapsmålen.
Nivå 2
Du har nått kunskapsmålen.
Ny nivå
Du har nått kunskapsmålen med god marginal.
Arbetsområde 4
* att en hel är 100%, en halv 50% och en fjärdedel är 25% * avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är * dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser * veta på hur många olika sätt du kan kombinera t.ex. två halsdukar och tre mössor * avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal * addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal * avgöra om dina uträkningar är rimliga * avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor * veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader * veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är * kunna mäta och rita vinklar med en gradskiva * kunna räkna med vinkelsumman i en triangel * kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder