Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och hörsel.

Skapad 2016-09-19 14:10 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Fysik Biologi
Du vet hur en boll låter när den studsar. Du vet också hur ett tåg låter när det närmar sig stationen och du kan utan tvekan känna igen dina föräldrars röst. All denna information får du reda på via ljud. Alltså kan ljud hjälpa oss att känna igen och ta reda på en massa saker. Men vad är ljud egentligen, hur uppstår det och hur fungerar örat, vårt hörselorgan?

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2016/2017 Årskurs 6 Tidsperiod v.39-43

Arbetsområde

Mål och riktlinjer

Syfte

 • använda kunskaper i biologi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, teknik, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi och fysik
 • använda biologins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Centralt innehåll

 • örats olika delar, utseende, placering, funktion och samverkan
 • hur ljud uppstår och breder ut sig

Kunskapskrav och bedömning

Se tillhörande matris

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Arbete i par
 • Filmer
 • Diskussioner
 • Undersökningar

Utvärdering/reflektion

 Under arbetes gång samt skriftligt förhör i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Ljud och hörsel åk 6

På väg mot E-nivå
E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i fysik Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Biologiska sammanhang och begrepp.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om ljud. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om ljud. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om ljud. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: