👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildmapp i graffitistil

Skapad 2016-09-19 15:36 i Djurgårdsskolan 7-9 Kristinehamn
Grundskola 7 Bild
Nu ska du skapa en färgstark bildmapp i graffitistil.

Innehåll

Vad är syftet?
-Att få förståelse för ett samtida konstuttryck.
-Att träna på teknik och material.
-Att utveckla sin kreativitet.

Vad ska vi göra?
- Vi tittar på bilder och film om graffiti och diskuterar formspråket och om graffiti är konst.
-Du tecknar ditt namn i graffitistil på ett A2-papper, färglägger med tusch eller färgpennor.

Vad bedömer jag?
-Hur du lyckas med att skapa en graffitistil.
-Hur du använder verktyg och material.
-Hur du kombinerar färg och form.
-Hur kreativ du är.
-Hur du driver ditt arbete framåt.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris bildmapp i graffitistil

Dessa förmågor har du visat i detta arbetsområde

E
C
A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
,
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.