Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 v.34-41 Stora och små tal

Skapad 2016-09-20 07:51 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Ni kommer att arbeta med Stora och små tal. Med hjälp av de fyra räknesätten kommer ni att lösa uppgifterna. Bedömningen sker löpande under undervisningens gång vid t e.x genomgångar, diskussioner, diagnoser, enskilt räknande, läxor, problemlösningar, utematematik och ett avslutande prov.
Grundskola 6 – 9 Matematik
Ni kommer att under dessa veckor arbeta med uppgifter i boken både enskilt och i grupp. Ni kommer även att arbeta med Ute matematik och problemlösning. Läxorna som ni får är inriktade på att repetera olika moment inför de Nationella Proven. Bedömningen sker löpande under undervisningens gång vid t e.x genomgångar, diskussioner, diagnoser, enskilt räknande, läxor, problemlösningar, utematematik och ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: