Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-09-20 12:12 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Tillsammans kommer vi att upptäcka och uppleva språket på olika sätt. Vi ska lära oss lyssna och förstå. Vi ska lära oss att samtala och berätta. Vi ska lära oss att läsa och skriva.

Innehåll

Tidsperiod

Hela årskurs 1 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Du ska kunna:

- känna igen alla stora och små bokstäver
 och kunna koppla ljud till bokstav

- läsa och förstå korta ord, ordbilder.

- läsa och förstå enkla meningar.

- skriva korta ord som är ljudenligt stavade.  

- skriva enkla meningar.

- lyssna till olika slags berättelser.

- kunna berätta om något du har upplevt för gruppen.

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • träna på att höra bokstavsljud i början, inuti eller slutet av ord
 • lästräna i vår läsebok Den magiska kulan
 • bekanta dig med andra böcker, som du klarar av att läsa själv
 • lyssna till högläsning av pedagog
 • uppmuntran att berätta i gruppen
 • använda Ipad och Chromebook som ett lärverktyg för att träna
 • arbeta i arbetsboken Magiska kulan
 • skriva ord och meningar för hand och på Chromebook
 • skriva meningar som beskriver bilder
 • diskutera olika begrepp och ord från andra ämnen som du behöver förstå
 • arbeta med olika lässtrategier
 •  träna på att tolka och förstå olika texter tillsammans i gruppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: