Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska v 35-39

Skapad 2016-09-20 13:01 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Svenska
Alex Dogboy av Monica Zak

Innehåll

V 35-39

Författaren introduceras och bakgrunden till berättelsen diskuteras. Eleverna läser romanen och besvarar frågor på texten. Stor vikt läggs vid läsförståelsen samt att beskriva sina egna känslor man får av berättelsen. 

Matriser

Sv
CÄ-gruppens matris Svenska 7-9 Läsa

Läsa

1
2
3
4
Läsarens förhållande till texten
Hur jag engagerar och rör mig i texten
Jag kommer in i textens värld – jag förstår och ser den framför mig då och då.
Jag är inne i textens värld och glömmer ibland min egen verklighet.
Jag är helt inne i textens värld. Jag jämför textens värld med min egen och förstår saker om mig själv med hjälp av texten.
Jag är helt inne i textens värld, men ibland distanserar jag mig från textens föreställningsvärld och tankevärld, och granskar den kritiskt.
Vad jag fastnar för och lägger märke till
Jag hänger med i textens handling. Det är ibland lätt att följa den, men ibland tappar jag tråden.
Jag uttrycker med ord eller det märks på mig när jag känner med personerna eller tycker något är spännande, sorgligt, roligt, intressant etc.
Jag omprövar mina egna och föreställer mig andras värderingar, övertygelser och känslor.
Jag omprövar mina egna och föreställer mig andras värderingar, övertygelser och känslor.
Jag ser textens händelser framför mig.
Jag ser inte bara händelser, utan också personer och miljöer framför mig.
Jag visualiserar personer och miljö även utifrån mer abstrakta textavsnitt.
personer och miljö även utifrån mer abstrakta textavsnitt.
Jag förstår och intresserar mig för en del tankegångar och faktauppgifter i texten.
Jag intresserar mig inte bara för enkla tankegångar eller faktauppgifter, utan också för idéer i texten
Jag intresserar mig för textens idéer även utifrån mer abstrakta textavsnitt
Mina bilder ändras under läsningens gång.
Jag inser att visualiseringen främjar förståelsen.
Jag fyller själv ut tomrum i texten, dvs. för att förstå texten bättre fyller på med saker som inte står där.
Jag fyller i ganska komplicerade tomrum i texten.
Jag fyller i komplicerade tomrum i texten.
Jag jämför och ser likheter och skillnader mellan textens värld och min värld
Jag skapar en helhet av textens delar tillsammans med mina egna upplevelser, erfarenheter, idéer och värderingar.
Jag undersöker, begrundar och reflekterar
Jag förstår betydelsen av att också integrera egna upplevelser, erfarenheter, idéer och värderingar.
Läsarens rörelser i texten
Hur jag tänker om textens innehåll: Vad som har hänt, hur det har varit förut och vad som ska hända sedan Vad som ligger bakom och utanför texten
Jag kan berätta något om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • vad jag tror ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Jag kan berätta mer utförligt om: • vad jag tror har hänt innan handlingen börjar och vad som skulle kunna hända sedan. • det som ligger bakom textens idéer och värderingar samt vad det kan innebära.
Hur jag tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när jag läser texten
Jag uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare. I samtal uttrycker jag tankar om något som jag själv upplevt eller har kunskap om. Det är inte alltid tydligt hur det hör ihop med texten.
Jag utvecklar egna tankar till en enkel tankekedja. Utifrån något i texten uttrycker jag tankar om något liknande som jag själv upplevt eller har kunskap om. Jag tar initiativ till att samtala om detta.
Jag reflekterar i sammanhängande led. I samtal drar jag paralleller till samhället och världen.
Jag reflekterar i flera utvecklade och sammansatta led. I samtal drar jag tydliga paralleller mellan egna erfarenheter samhället och världen samt andra texter.
Problematisering av texten
Funderingar och frågor som texten väcker hos mig
Jag uttrycker funderingar och ställer enkla och mycket konkreta frågor om texten, exempelvis frågor om handlingen, tankegångar eller faktauppgifter.
--- >
--- >
ag uttrycker funderingar och ställer mer komplicerade, kreativa och abstrakta frågor om texten, exempelvis frågor om textens tomrum.
Värdering
Vad jag tycker om texten och hur jag då resonerar
Jag värderar texten utan att bygga ut resonemanget.
--- >
--- >
Jag värderar texten genom att ge genomtänkta förklaringar och väl utbyggda motiveringar utifrån texten och egen erfarenhet.
Läsarorienterad läsförståelse i sin helhet
Jag visar att jag är på rätt väg i min utveckling av läsförståelsen.
--- >
--- >
Jag visar att jag är på rätt väg i min utveckling av läsförståelsen.
Jag behöver tydligt stöd för att utveckla mitt förhållande till texten och för att röra mig i texten.
--- >
--- >
Jag har ett avancerat förhållande till texten och rör mig obesvärat i texten.
Jag behöver tydligt stöd för att problematisera och föra värderande resonemang om texten.
--- >
--- >
Jag problematiserar och för avancerade värderande resonemang om texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: