Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-Tal år 9

Skapad 2016-09-20 13:03 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Matematik
Vårt första avsnitt kommer att till stor del vara repetition kring tal och en del nytt. Det är viktigt att träna mycket på detta för att ha de verktyg som krävs för att lära sig andra områden bra.

Innehåll

Innehåll:

Talförståelse är viktigt för att klara av alla andra delar i matematiken. Därför är det viktigt att inte slarva med träningen. Det mesta känner ni igen sedan tidigare, men en del nya begrepp och metoder blir det. Följande begrepp är viktiga:

naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, faktorer, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot ("roten ur"), Pythagoras sats, katet, hypotenusa, potenser och grundpotenser.

Tidsperiod:

V35-40

Så här kommer vi att arbeta:

Veckans tre lektioner kommer vi att försöka dela upp lite olika. Första lektionen så blir det genomgång av veckans uppdrag/mål. Vi tittar på exempel tillsammans och diskuterar eventuella svårigheter. Andra lektionen så blir det tid för egen träning och då främst med hjälp av boken eller andra uppgifter som jag delar ut. Tredje lektionen kommer vi att träna på problemlösning och mer samarbete och förklaringar för varandra. Även genomgång av läxa eller andra uppgifter.

Under sista veckorna (39-40) kommer ni att få göra ett matematikprov uppdelat på två delar. Första delen blir mer grundläggande och mest på E-nivån. Den andra delen har mer utmaningar och kräver tydliga redovisningar.

Lycka till!

Uppgifter

 • Matematik V40

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: