👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grafisk form t.o.m 39/40

Skapad 2016-09-20 16:17 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grafisk form
Grundskola 7 Bild
Med enkla metoder skapas en grafisk bild där elevens namn integreras på valfritt sätt i arbetet.

Innehåll

Eleven skapar sin egen bildmapp av A2 papper.

Metod: Beskära papper, klippa, mäta, klistra.

Eleven skapar en grafisk bild av bokstäver där det egna namnet lyfts fram. Bilden blir en övning i att arbeta med enkla former och med färg.

Metod: Akryl, akvarellmålning

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9