Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 6 ht 2016

Skapad 2016-09-20 19:20 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Ordet "orientering" härstammar från det latinska ordet "oriens". Tidigare uppfattade man öster som det viktigaste väderstrecket, då Jerusalem låg i Österlandet. Att orientera var då att finna ut var öster ligger och därigenom bestämma de andra väderstrecken eller rikta till exempel en karta eller kikare enligt väderstrecken.

Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om orientering och uppleva friheten i att visats ute i naturen. Detta trots att banorna är fyllda av kontroller.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

-Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, allemansrätt, skala, passa kartan

-Praktiska orienteringsövningar som ex. kartpromenader med fokus på kartpassning, skolgårdsorientering

-Orienteringsbanor i närmiljön

Arbetssätt och redovisningsform

Under 2-3 veckor under höstterminen så kommer vi att arbeta med att orientering och kartkunskap på olika nivåer. Arbetsområdet inleds med teoretiska genomgångar där du ges teoretisk kunskap kring orientering. 

Efter den teoretiska genomgången så får du prova på att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Vi kommer gå gemensamma kartpromenader och du kommer att få orientera på egen hand i skolans närområde. Du kommer även att få göra ett prov där du visar på att du förståelse för hur man passar kartan, hur man läser av höjdkurvor samt karttecken. 

Bedömning

Bedömningen sker fortlöpande under lektionerna. Du kommer att bli bedömd utifrån din:

 • kartkunskap
 • förmåga att orientera i närliggande natur- och utemiljö

Uppgifter

 • Utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Orientering åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orienteringskunskap
Du orienterar i känd/okänd (beroende på årskurs) miljö med viss säkerhet. Du hittar några av kontrollerna. Du har viss kunskap om kartans uppbyggnad (ex. tecken, färger, passa kartan).
Du orienterar i känd/okänd miljö (beroende på årskurs) med relativt god säkerhet. Du hittar de flesta kontroller och använder dig då utav relativt effektiva vägval. Du har god kunskap om kartans uppbyggnad (ex. tecken, färger, passa kartan).
Du orienterar i känd/okänd miljö (beroende på årskurs) mycket god säkerhet. Du hittar samtliga kontroller med mycket god precision och säkerhet och använder då dig utav välfungerande vägval. Du har mycket god kunskap om kartans uppbyggnad (ex. tecken, färger, passa kartan) och kan göra vägval beroende på miljöns utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: