Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1, ht16

Skapad 2016-09-20 21:38 i Hågadalsskolan Uppsala
Taluppfattning inom talområde 0-10
Grundskola 1 Matematik
Vi räknar till 10 och lär oss tal inom talområde 0-10. Vi räknar addition och subtraktion inom talområde 0-10. Vi räknar dubbelt och hälften och poängterar likhetstecknets betydelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förståelse i  hur talen 0-10 är uppbyggda och ha kunskap om talraden 0-10
Du ska förstå begreppen addition, plus + subtraktion, minus - och lika med =
Du ska kunna räkna med addition, subtraktion inom talraden 0-10.

Du ska kunna och förstå likhetstecknets betydelse, att det ska vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet.
Du ska utveckla din förståelse för begreppen dubbelt och hälften och udda och jämna tal

Bedömning.

Läraren observerar hur du
*Skriver och räknar

*Deltar i samtal och diskussioner vid olika genomgångar.

*Löser uppgifter i matematikboken eller olika extrauppgifter.

* Kontinuerliga diagnoser

 

Undervisning och arbetsformer

Vi tittar på talraden 0-10, vi arbetar praktiskt med talraden, vad kommer efter 3, vilket tal kommer före 5 osv.
Du räknar självständigt genom att addera+ och subtrahera- inom talområde 0-10.
Vi arbetar praktiskt med olika material för att utveckla förståelse för begreppen dubbelt och hälften och därefter räknar du självständigt.

Vi tränar på hur man delar upp talen.

Vi lär oss sambandet mellan addition och subtraktion.

Vi färdighetstränar på flera olika sätt. Bl.a. med klossar, spel på I-pads, matteboken och stenciler.
Vi arbetar med matteappar på Ipads.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: