Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4 ht

Skapad 2016-09-21 07:28 i Simrislundsskolan Simrishamn
färglära och materialvård
Grundskola 4 Bild
färg och formlära samt materialvård.

Innehåll

Beskrivning

Du kommer att få lära dig om grundfärger (primärfärger), 2-färgsblandningar (sekundärfärger), vilka som är komplimentfärger, varma och kalla färger, nyanser och materialvård.

Förmågor som ska tränas

Ämnets syfte

Du ska utveckla dina kunskaper om grunfärger och hur du kan blanda olika kulörer. Med färg och form lär du dig att komponera och kombinera olika uttryck samt skapa olika känslor.

Lgr 11 - kap 1 & 2

 

förmågor som ska tränas är:

 • Kommunikativ förmåga
 • Informationshantering
 • Analysförmåga
 • Begreppsförståelse
 • Metakognitiv förmåga

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Kunskapskrav

Så här arbetar vi

 • enskilt eller i grupp kommer du att:
 • lära om grunfärger/primärfärger
 • lära om 2-färgsblandning/sekundärfärger
 • skapa en färgcirkel
 • måla med nyanser
 • enfärgsmålning i olika nyanser/monokromatiskt
 • komplimentfärger
 • varma och kalla färger
 • undersöka och prova med vattenlösliga temperafärger
 • materialvård
 • pröva och ompröva 
 • dokumentera och presentera i loggbok
 • använda verktyg
 • lära, förstå och använda begrepp

 

 

 

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen utan sker i undervisningen.

Detta ska bedömas

 • ditt deltagande i uppgifterna
 • hur du använder material
 • hur du använder tekniker
 • hur du använder verktyg
 • hur du framställer bilder
 • dina dokumentationer i loggboken
 • hur du kan använda och utveckla idéer
 • hur du tolkar, ser samband och kan berätta
 • hur du använder begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild år 4

---------->
---------------------------->
---------------------------->
--------------------------->
Grunfärg/primärfärg
Du har kunskap om vilka kulörer som är grundfärgerna och framställt en bild med grunfärgerna
Eleven behöver träna på att ........
Du är osäker och bilden är inte tydligt målad med grundfärgerna
Du vet och kan berätta. Bilden är målad med de tre grundfärgerna
Du vet och kan berätta. Bilden är tydligt färgad av de tre grundfärgerna samt olika nyanser
2-färgsblandning/sekundärfärg
2-färgsblandningar av grundfärgerna
Eleven behöver träna på att ........
Du är osäker och kan någon blandning. Din bild visar någon sekundärfärg
Du kan alla tre sekundärfärgerna.Din bild visar alla tre sekunärfärgerna
Du kan alla tre sekundärfärgerna. Du använder även olika nyanser av sekundärfärgerna i din bild
Färgcirkeln
Tillverka en färgcirkel och färglägg cirkeln med primärfärger och sekundärfärger
Eleven behöver träna på att ........
Din färgcirkel är otydlig
Din färgcirkel är tydlig
Din färgcirkel är tydlig och målad med noggrannhet
Måla monokromatiskt
Måla med en färg i flera olika nyanser
Eleven behöver träna på att ........
Du har använt någon nyans av vald kulör i bilden
Du har använt fler än tre nyanser av vald kulör i bilden
Du har använt fler än fyra nyanser av vald kulör som framträder tydligt i bilden
Hantera och använda verktyg
Hur du använder och sköter olika verktyg samt plockar undan efter dig
Eleven behöver träna på att ........
Du låter lite färg vara kvar på pensel och palett och kan ibland plocka undan verktyg och material du har använt
Du kan rengöra en pensel och palett och brukar plocka undan verktyg och material du använt
Du kan rengöra en pensel och palett och tar även eget ansvar med att plocka undan verktyg och material som du använt.
Skapa/presentera bilder
Hur du kan följa en instruktion från början till färdig uppgift
Eleven behöver träna på att ........
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med mycket god anpassning till syfte och sammanhang.
Dokumentation i loggboken
Hur du dokumenterar och berättar om din kunskapsutveckling i loggboken
Eleven behöver träna på att ........
Du dokumenterar begrepp och lägger in en bild
Du dokumenterar begrepp och kort berättar om lektionens innehåll samt lägger in en bild
Du dokumenterar begrepp, berättar om lektionens innehåll och din egen upplevelse samt lägger in en bild.
Resonemang och koppling
Hur du diskuterar kring olika samband mellan kulörerna och deras relationer
Eleven behöver träna på att ........
Du kan till viss del se olika samband mellan kulörerna
Du förstår olika samband och kan till viss del resonera om kulörernas relationer
Du förstår olika samband och kan tydligt resonera om kulörernas relationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: