👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min kropp i samspel med våra sinnen och känslor

Skapad 2016-09-21 10:20 i Gullbrandstorps förskola Halmstad
Förskola
För ett litet barn är det otroligt viktigt att lära känna sin kropp. Att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Barnen behöver även hjälp med att förstå hur man läser av sina egna känslor och andras, därför kommer vi att arbeta med våra olika känslolägen som arg, rädd, glad, ledsen och sur. Vi kommer även att arbeta mycket med vår värdegrund, för att det är viktigt med en god gruppanda.

Innehåll

 

VAD

 • Vi ska arbeta med projektet "Jag och min kropp i samspel med våra sinnen och känslor"
 • Vi kommer att arbeta med detta projekt genom att använda oss av skapande, språk, matematik, naturvetenskap, socialt samspel, drama och rörelse för att barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt få lära sig om hur deras kropp, sinnen och känslor fungerar. Vi kommer att samtala, förundras, lyssna, pröva olika material, undersöka, uppleva och leka.

 

VARFÖR

Motivera val av projekt

 • När vi valde projektet så utgick vi inte ifrån något särskilt intresse inom dessa områden hos barnen utan vi tänker att det finns ett behov hos små barn att få uppleva, förundras och lära sig mer kring sinnen, känslor och värdegrundfrågor.   
 • I vårt arbete vill vi bevara våra stående mål:

 Vi vill att barnen ska få upplevelser och förundras. Vi vill att barnen ska få prova på och skapa i olika material .Att arbeta både ute och inne med projektet. Utveckla och gå vidare med ämnet efter barnens intresse. Barnen ska känna sig delaktiga i aktiviteterna. Vi försöker då och då vara ute i vår närmiljö.

Vi diskuterar och tittar tillbaka på våra mål kontinuerligt under terminen. Vår mål genomsyrar hela dagen i alla våra aktiviteter.    

 • Det vi vill förändra är att flytta ut projektet mer.
 • Vi vill utveckla våra dokumentationer kring det enskilda barnets utveckling.

 

 

HUR

Arbetssätt & aktiviteter för att uppnå målen

 • Vi inskaffar material, sånger, ramsor, flano som kan hjälpa oss i arbetet med vårt projekt.
 • Vi kommer använda oss av skapande, drama, vi sjunger, läser sagor, rörelselekar.
 • Vi kommer använda oss av ett varierat arbetssätt både ute och inne, i både stora och små grupper. Vi kommer även använda oss av ipad och kanonen i projektet.
 • Vi tycker att det är viktigt att dom kan leka med projektet under hela dagarna. Det ska synas på vår avdelningen vilket projekt vi arbetar med.
 • Barnen ska få utforska sitt jag, sin kropp. Uppleva  och upptäcka olika sinnen och känslor. Sätta ord på känslor och upplevelser. 
 • De förmågor, färdigheter och begrepp som vi vill att barnen ska utveckla är att vara en bra kompis och fungera i grupp, hantera konflikter. Utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. Lära sig begrepp för olika kroppsdelar och förstå hur dessa är kopplade till sinnena.
 •  Vi gör barnen delaktiga genom att vi är lyhörda pedagoger. Vi tar vara på barnens tankar, funderingar och intresse.
 • Vi involverar föräldrarna under projektets gång på olika sätt. Bland annat genom att ge dom olika uppgifter som har med projektet att göra. Veckans bok. Våra föräldrar blir involverade i vad vi håller på med genom regelbundna mail och information på whiteboarden. 
 • Vi har plockat ut olika läroplansmål som finns i slutet av vår grovplanering som vi regelbundet tittar på.     
 • Vi kommer att ta hjälp av " kompisböckerna" för att synliggöra värdegrundsfrågor hos barnen.

RESULTAT

 • Vilka resultat vill vi se?

Vi vill öka förståelser om hur vi ser ut och hur våra sinnen fungerar. Under arbetes gång vill vi använda oss utav olika begrepp som tillhör våra olika sinnen. Vi vill se att barnen ska bli intresserade och nyfikna och delta i våra aktiviteter. Vi önskar se ett ökat ordförråd bland barnen. 

Vi vill se en ökad förståelse och medvetenhet hos barnen om hur man är en bra kompis och hur man är mot varandra.

 

 

 • Vilka förmågor och färdigheter vill vi synliggöra?

Förmåga att kunna känna olika känslor och sinnen och att det hör ihop.

Förmåga att ta hand om varandra och vara snäll mot sina kompisar.

 

MÅL

 Avdelnings stående mål:

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016