Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Idrott och hälsa årskurs 4-5

Skapad 2016-09-21 11:04 i Säteriskolan Härryda
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Undervisningen i Idrott och hälsa för årskurs 5.

Innehåll

Syfte

 Att lära sig om rörelse, hälsa och livstil samt friluftsliv. 

Vad du ska lära dig

 Du ska lära dig använda kroppen i olika fysiska sammanhang. Du ska delta i spel, lekar och idrotter där du använder sammansatta motoriska rörelser ex: springa och hoppa, styrkeövningar eller gymnastiska rörelser. Du ska även lära dig om kondition och uppvärmning och vad som händer i kroppen när du rör dig.

Hur du ska lära dig

 Vi kommer att arbeta med olika lekar och idrotter där du får chans att utveckla dina motoriska färdigheter. Du deltar aktivt och och försöker öva in de moment vi tränar på lektionerna. Vi kommer även arbeta med olika projekt som avslutas med redovisningar av ditt arbete. Projekten kommer innehålla rörelseprogram till musik, gymnastiska färdigheter samt kartkunskap och förståelse för hälsa. 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du deltar i olika aktiviteter och hur du anpassar dina rörelser efter dem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: