Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment med Tiggy testar

Skapad 2016-09-21 13:57 i Liljeforsskolan Uppsala
Med utgångspunkt i materialet Tiggy testar från utbildningsradion får vi lära oss olika experiment som tränar eleverna i att använda sig av ett undersökande arbetssätt och att pröva och ompröva olika hypoteser.
Grundskola F NO (år 1-3)
Naturvetenskapliga experiment.

Innehåll

 

Syfte / Förmågor att utveckla

 • Du kommer att få träna på att arbeta på ett undersökande sätt.
 • Du kommer att få öva på att dokumentera dina undersökningar och öva på att använda dig av din dokumentation när vi samtalar om resultaten av de olika experimenten.
 • Du kommer att få jämföra dina resultat med dina kamraters.

.

Målet med undervisningen

Vi kommer att arbeta mot att du ska kunna 

 • - ställa en hypotes
 • - reflektera över vad som hände och varför när vi gjorde experimentet.
 • - skriva och/eller rita en enkel dokumentation om vad du lärt dig.
 • - jämföra dina resultat med andra i klassen

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 • Informativt ( genom att titta på korta filmer med Tiggy testar från utbildningsradion).
 • Undersökande (vi upprepar de experiment som Tiggy och Beppe gör i programmet).
 • Problemlösande ( vi ställer oss olika frågor och hypoteser innan Beppe gör experimentet och prövar sedan dessa hypoteser praktiskt).
 • Skapande ( vid experimenten skapar vi olika saker som vi sedan använder i experimentet tex att bygga en bro i olika material ).
 • Kommunikativt ( Vi skriver och talar resonerar kring experimentet med utgångspunkt i Tiggy testar och era hypoteser).

Såhär visar jag att jag kan

 • Genom att delta i experimenten samt resonera och diskutera olika lösningar med dina kamrater. 
 • Genom att dokumentera ditt eget lärande med ipad och genom att rita dina lösningar

 

Utvärdering (hur gick det?)

Har fungerat bra:

Har fungerat mindre bra:

Lärdomar:

Att tänka på till nästa gång: 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: