👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartongen

Skapad 2016-09-21 14:15 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Design
I det arbetsområdet ska du få prova på hur det är att arbeta som designer i projektform. Du och din grupp av designers har i uppgift att skapa något från en idé till en färdig prototyp. Du kommer också behöva ta hänsyn till upphovsrätten och förstå meningen med begreppet plagiat. Du och din designergrupp utgår och arbetar efter designprocessens olika steg.

Innehåll

Ämnet Design 1 handlar om att utveckla arbetsprocesser för att möjliggöra skapandet av en produkt. Detta genomförs utifrån avväganden kring produktens material, konstruktion och design. Ämnet handlar också om hur olika delar kan skapa en helhet, t.ex. genom att olika intressens krav samordnas till en helhet. Detta genomförs i en kreativ process som skapar en produkts gestalt, funktion och användning, där slutresultatet är ett samspel mellan behov, estetik, funktion, konstruktion, produktion och hållbar utveckling.

Uppgift - Vad gör vi?

Din uppgift är att göra research på det företaget eller den butiken som du har blivit tilldelad. Du ska bland annat i din research ta reda på vilken typ av företag eller butik du har att göra med, vilka slags produkter de säljer, vilken målgrupp de har som kunder och vad kunderna förväntar sig hitta för produkt. Din uppgift är sedan att utefter begränsningen i kartongen utveckla en helt ny produkt som ska kunna säljas hos företaget eller i butiken. Du ska i ditt arbete arbeta efter esignprocessens olika delar. Se länk nedan:

https://www.canva.com/design/DACJaYtz-mw/kmrDdCkb1QUmNjOPQViTSQ/view?website#page=2

 

Arbetssätt - Hur jobbar vi?

Vi har läst igenom kapitlen i boken ”Design 1” och du har boken som stöd under arbetets gång. Det är viktigt att du inte bara inkluderar alla steg i designprocessen utan också ständigt dokumenterar din process i ditt skissblock.

Du och ditt team ska i slutet av arbetsområdet kunna: uppvisa en prototyp på en ny produkt, vilken får plats i kartongen och är anpassad för det utvalda företaget eller den utvalda butiken, samt redovisa resan fram till och utvecklingen av själva produkten. Också din presentation av produkten kommer att bedömas. Det är då viktigt att du och ditt team ständigt utvärderar och utvecklar era presentationstekniker.

 

Lycka till!

Isabell

 

 

Uppgifter

 • Analys av muntlig presentation

 • Jämförelse mellan egen muntlig presentation och UF-presentation

 • Butiksresearch

 • Skisser

 • Prototyp och presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
  Des
 • Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
  Des
 • Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
  Des
 • Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
  Des
 • Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
  Des
 • Förmåga att presentera delarna i designprocessen och resultatet med bild, modell, ritning, skrift och tal.
  Des
 • Förmåga att arbeta i projekt.
  Des
 • Centralt innehåll
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
  Des  -
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
  Des  -
 • Källor av olika slag i ett designprojekt.
  Des  -
 • Material och tekniker för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel skisser och ritningar samt modeller i olika material.
  Des  -
 • Modeller för analys och värdering av egna och andras idéer.
  Des  -
 • Presentation av idéer med bild, ritning, modell, skrift och tal.
  Des  -
 • Grundläggande projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.
  Des  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver utförligt och nyanserat arbetet i designprocessen. I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt och nyanserat. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
  Des  A
 • Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen. I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
  Des  C
 • Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt uppdrag. I gestaltningen använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer. Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
  Des  E
 • Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val.
  Des  A
 • Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val.
  Des  C
 • Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven en styrd metod.
  Des  E

Matriser

Des
Kartongen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver översiktligt arbetet i designprocessen utifrån ett styrt uppdrag. I gestaltningen använder eleven givna material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer. Eleven utför arbetet utifrån styrda kriterier och uppnår ett tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med enkla omdömen. Dessutom presenterar eleven med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med enkla omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver utförligt arbetet i designprocessen. I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett tillfredsställande resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med viss säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Eleven söker och väljer med säkerhet information från olika källor för att lösa ett designuppdrag samt värderar med nyanserade omdömen källornas trovärdighet och relevans. Eleven gestaltar och beskriver utförligt och nyanserat arbetet i designprocessen. I gestaltningen väljer och använder eleven material och tekniker för att visualisera två- och tredimensionella idéer, samt motiverar sina val utförligt och nyanserat. Eleven utför arbetet utifrån egna val och uppnår ett gott resultat. När arbetet är utfört utvärderar eleven sin process och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom väljer eleven presentationsform och presenterar med säkerhet sin process och sitt resultat med bild, ritning, modell, skrift och tal.
Aspekt 2
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven en styrd metod.
Eleven genomför ett projektarbete med ett tillfredsställande resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt sitt val.
Eleven genomför ett projektarbete med ett gott resultat. I arbetet väljer eleven lämplig metod samt motiverar utförligt och nyanserat sitt val.