Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsredaktionen

Skapad 2016-09-21 15:03 i Vallhamra skola Partille
Ett ämnesövergripande arbete där man använder sig utav aktuella händelser och värdegrunden.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Musik Bild Svenska
Westcoast kommer förvandlas till en tidningsredaktion där eleverna i grupper får lära sig skriva reportage och andra texttyper som man kan hitta i en tidning. Reportagen i tidningen kommer även användas i Partille stories då detta är årets genre. I SO kommer de se på lilla aktuellt och diskutera aktuella nyheter samt debattera för olika åsikter. I bilden kommer de att göra egna serier och lära sig tekniken kring serietecknande. Våra elever är med i ett integrationsprojekt som heter good sport där vi använder denna nya bekantskap till att låta barnen göra intervjuer och arbeta med värdegrundsfrågor. I slutändan presenteras detta som en tidning där de får visa sin förmåga att samarbeta och samtliga delar av arbetsområdet blir till en tydlig helhet.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

 • skriva olika slags texter som förekommer i tidningar
 • anpassa texter beroende på vem som är mottagare
 • ge och ta respons
 • intervjua
 • argumentera och debattera i en muntlig debatt
 • självständigt planera ditt arbete så du redovisar dina skriftliga uppgifter inom utsatt tid (deadline)

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att skiva texter och få respons  i google.
 • Vi publicerar de färdiga texterna i tidningar.
 • Du kommer att få intervjua personer till olika ändamål.
 • Vi kommer att titta på lilla aktuellt och skriva om dagsaktuella nyheter.
 • Vi kommer rita serier och arbeta med olika material.
 • Du kommer få ta ställning och säga vad du tycker kring olika händelser.

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • om du har förmågan att skriva och anpassa dina texter.
 • om du följer de vanligaste skrivreglerna i dina skriftliga arbeten
 • om du har förmågan att ta ansvar för ditt lärande och redovisa innan "deadline".
 • om du har förmågan att genomföra och redovisa en intervju.
 • din förmåga att ta hänsyn till andra och att samarbeta i grupp.
 • om du är kreativ och bidrar positivt i arbetet med tidningen.
 • om du har förmåga att argumentera för din åsikt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: