Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

On se présente, Unité 1

Skapad 2016-09-21 15:37 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Soyez les bienvenus! Vad kul att du valt att fortsätta läsa franska. Vi börjar med presentationer. Det känns alltid bra att kunna berätta om sig själv och sitt land när man träffar nya människor. Nu kör vi igång! Allons-y!

Innehåll

Planering Franska 3, Unité 1

Här hittar du information om vad som  krävs enligt ämnesplanen i franska, steg 3.I Teams, Filer,  hittar du en detaljerad veckoplanering.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom ett kapitelprov där du kommer att få formativ feedback på en skrivuppgift samt en muntlig presentation. Se bedömningsmatrisen nedan för att se vilka kunskapskrav som testas i Unité 1. 

Ämnets syfte:

Undervisningen i franska syftar till att du utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Som elev ska du få möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat och skrivet målspråk, dels produktion och interaktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I undervisningen ska du även ges möjlighet att utveckla språklig säkerhet och förmåga att använda olika strategier för att stödja kommunikationen. Du kommer även att få möjlighet att utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i de områden där språket används. (Fullständig ämnesplan finns på skolverket.se, Ämnesplaner, Moderna språk steg3.)

 

Undervisningen i franska ska ge dig förutsättningar att utveckla:

  1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
  2. Förmåga att formulera dig och kommunicera på franska i tal och skrift.
  3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
  4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i fransktalande områden.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Une présentation d'un pays

  • Une présentation de M/Mme/Mlle X

Matriser

ModFra
On se présente, Unité 1

Godkänd förmåga
God förmåga
Utvecklad förmåga
Höra
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo om kända ämnen.
Läsa
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen.
Tala
I muntlig framställning formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I muntlig framställning formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig framställning formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
I skriftlig framställning formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställning formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställning formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: