Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter

Skapad 2016-09-21 15:41 i Liljeforsskolan Uppsala
Målbeskrivning för veckans utflykter.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi går på utflykt en gång varje vecka i förskoleklassen. På utflykterna undersöker vi vår närmiljö samt djur och natur runt omkring oss.

Innehåll

I förskoleklassen går vi på utflykt en gång varje vecka. Utflykternas mål varierar och vi rör oss både i naturen och i stadsmiljö. Vi vill med utflykterna skapa oss en gemensam blid av vårt samhälle och utveckla elevernas respekt för djur och natur. Genom att gå på utflykt övar vi på att följa instruktioner, röra oss i trafiken samt att ha ett undersökande och utforskande förhållningssätt till vår omgivning. Vi vill även på ett praktiskt sätt lära oss om allemansrätten och respekten för djur och natur på våra utflykter.  

 

Syfte / Förmågor att utveckla

 • sträva efter att du ska utveckla din förståelse och kunskap om djur och natur samt få en förståelse för årstidernas växlingar. 
 • sträva efter att du ska utveckla ansvar för vår miljö och förstå hur egna handlingar kan göra skillnad för miljön. 

Målet med undervisningen

 • Att du ska få uppleva olika miljöer och börja förstå på vilket sätt människan kan påverka naturen.  
 • att du ska få kunskap kring hur naturen ser ut under de olika årstiderna
 • att du ska få en introduktion till  hur människan kan göra skillnad för naturen genom att källsortera. 

 

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

 • Informativt ( böcker, bild och film samt  samtal kring varandras erfarenheter).
 • Undersökande ( vi går på utflykt till olika miljöer och undersöker vår miljö på detta sätt).
 • Problemlösande ( vi diskuterar och resonerar kring hur naturen påverkas under ett år på olika sätt).
 • Skapande ( vi använder naturmaterial i vårt byggande och skapande på skolan tex mandalas av stenar och dyl).
 • Kommunikativt ( Vi skriver, målar och pratar om naturen).

Såhär visar jag att jag kan

 • genom att aktivt delta i utflykterna
 • genom att diskutera och resonera kring naturen och hållbar utveckling
 • genom att förklara hur man kan ta hänsyn till naturen och miljön för andra.  

 

Utvärdering (hur gick det?)

Har fungerat bra:

Har fungerat mindre bra:

Lärdomar:

Att tänka på till nästa gång:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: