👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök åk 4

Skapad 2016-09-21 16:31 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Kemi

Innehåll

Kemiförsök

Du kommer att få

• lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen

• undersöka fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut med hjälp av dessa metoder

• dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning. Skriva en enkel lab-rapport.

• veta vilka säkerhetsregler som gäller då man arbetar med kemiska ämnen.

• se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller. Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.

Arbetssätt......

Under ett antal tillfällen kommer du att få bekanta dig med 5 olika vita pulver och undersöka deras egenskaper. 
Genom experiment, diskussion, iakttagelser, dokumentationer kommer du fram till vilka de olika pulvren är.
Vi kommer läsa texter gemensamt.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma dig utifrån att du kan:

 • genomföra enkla undersökningar efter given planering och då ta till dig grundläggande begrepp och sammanhang
 • inom kemi hantera okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samla på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.
 • visa att du kan de vanligaste varningssymbolerna, samt visa att du förstår varför det är bra med dessa märkningar av olika kemiska produkter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi år 4-6,

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT KUNNA genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även FORUMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utrustning
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT KUNNA I arbetet använda utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Analys och resonemang
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT FÖR ATT KUNNA jämföra dina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ENKLA resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt BIDRAR TILL ATT GE FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då UTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG SOM EFTER NÅGON BEARBETNING kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt GER FÖRSLAG som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
DU BEHÖVER STÖD FÖR ATT GÖRA ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven gör ENKLA dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör UTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör VÄLUTVECKLADE dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Ny aspekt
Varningtexter och märkning av förpackningar med kemikalier
Du känner inte till någon märkning av förpackningar
Du känner till NÅGON märkning av förpackningar.
Du känner till FLERA OLIKA märkningar av förpackningar.
Du känner till de FLESTA märkningar av förpackningar