Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuella valet: Normer och ideal

Skapad 2016-09-21 16:53 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
deal är en idé om det perfekta tillståndet. Någon eller något utan fel eller brister. Idealisk, felfri och fullkomlig. Minna Palmqvists, kläddesigner, utmanar kroppsidealet. I hennes klädkollektion för vår och sommar 2014 handlade hennes kläder om en kropp som spricker upp och väller ut i sömmarna. En kropp som inte passar in i mallen, men som tar plats. I en intervju säger hon att: ”Mitt arbete är en ständig bearbetning av ideal och hur vi ser på kroppen som ett objekt för förändring efter våra önskemål. Temat förändras efter tid, även om kärnan alltid består.”
Gymnasieskola Bild
Ideal är en idé om det perfekta tillståndet. Någon eller något utan fel eller brister. Idealisk, felfri och fullkomlig. Minna Palmqvists, kläddesigner, utmanar kroppsidealet. I hennes klädkollektion för vår och sommar 2014 handlade hennes kläder om en kropp som spricker upp och väller ut i sömmarna. En kropp som inte passar in i mallen, men som tar plats. I en intervju säger hon att: ”Mitt arbete är en ständig bearbetning av ideal och hur vi ser på kroppen som ett objekt för förändring efter våra önskemål. Temat förändras efter tid, även om kärnan alltid består.”

Innehåll

Uppgift

Din uppgift i det här arbetsområdet är att välja ett samhällsideal och på något sätt gestalta, förändra eller påverka detta. De material som du ska arbeta med är kläder och tyg. Du kommer få en t-shirt som du på något sätt ska förändra utseendet på eller meningen av. Till detta kan du använda andra material som du behöver för att genomföra din gestaltning, förändring eller påverkan.

 

Du kommer sedan att presentera ditt alster på en utställning under Martin Koch-gymnasiets kärleksvecka.

 

Arbetssätt

I det här arbetsområdet kommer vi att närma oss temat normer och ideal. Vi kommer att arbeta med metoder som t.ex. brainstorming, skissarbete, moodboard och problemlösning i bild. Vi kommer använda dessa metoder för att undersöka och belysa olika ideal som finns i samhället. Under arbetets gång utvecklar vi vår förmåga att arbeta med det som finns, i det här fallet en t-shirt, för att gestalta, förändra eller påverka samhälleliga normer och ideal.

  

http://www.minnapalmqvist.com/int-soc-4-09

https://vimeo.com/7978241

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
  Bil
 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
  Bil
 • Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
  Bil
 • Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
  Bil
 • Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
  Bil
 • Centralt innehåll
 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  Bil  -
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  Bil  -
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  Bil  -
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
  Bil  -
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
  Bil  -
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
  Bil  -
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  Bil  -
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
  Bil  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  A
 • Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  C
 • Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
  Bil  E
 • I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  A
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
  Bil  C
 • I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
  Bil  E
 • Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  A
 • Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  C
 • Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
  Bil  E
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
  Bil  A
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
  Bil  C
 • Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
  Bil  E

Matriser

Bil
Normer och ideal, individuellt val bild

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion
Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
Aspekt 2
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess.
Aspekt 3
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Aspekt 4
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: