👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1

Skapad 2016-09-21 17:50 i Jonsboskolan Hedemora
Att finna glädje i rörelse och lek är grunden för en god hälsa och livsstil.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Glädjen i att röra sig och leka tillsammans är viktig. I första klass kommer du att få prova på många olika aktiviteter.

Innehåll

Målet med undervisningen

-Att du får röra dig och lägger grunden för en god hälsa och livsstil.
-Att du får prova på olika lekar, spel och idrotter, inomhus som utomhus under de olika årstiderna.
-Att du får vattenvana.
-Att du deltar och gör ditt bästa efter dina egna förutsättningar.
-Att du kan följa en enkel uppvärmning och aktivitet.
-Att du förstår betydelsen av omklädning och dusch.
-Att du tycker det är roligt.
-Att du känner till lite om allemansrätten.

Arbetssätt

Vi kommer att leka olika lekar och genomföra olika aktiviteter inomhus och utomhus. Tex springa, hoppa, klättra och balansera. Lära oss olika bollekar och andra grupplekar. Vi kommer att åka till Vasahallen 2 gånger per termin för att leka i vattnet och träna simning. Vi kommer vintertid att åka skridskor i vår ishall och åka pulka om snöläge finns. Vid de olika aktivitetstillfällerna kommer vi att byta om till "rätt" kläder och efter aktiviteten duscha. Tillsammans kommer vi att gå på promenader och leka i skogen och prata om att man t ex inte får skräpa ner i naturen (allemansrätten).

 

Bedömning

Du har deltagit inomhus och utomhus och gjort ditt bästa i uppvärmning, lekar, spel och idrotter som innefattar de olika motoriska grundformerna t ex springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. Du har deltagit i lekar och rörelser på grunt vatten. Du förstår betydelsen av omklädning och ducsh. Du känner till allemansrättens grunder,- som att inte skräpa ner.
.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa, år 1-3

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Idrott och lekar
deltar i rörelseaktiviteter med stöd
deltar i lekar och spel på egna villkor
deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid lekar och spel. Hanterar med- och motgångar
deltar aktivt i alla idrottsaktiviteter och lekar samt följer gemensamma regler
Musik och rörelse
rör sig till musik med stöd
härmar enkla rörelsekombinationer till musik
deltar i och utför enkla danser och rörelseuppgifter till musik
koordinerar danser och rörelsemönster till musik enskilt och i grupp (fantasi, känslor)
Motorisk träning
behöver hjälp med att utföra enkla rörelseaktiviteter (balansövningar, kullerbytta)
utför enkla rörelseaktiviteter på egen hand (balansövningar, kullerbytta)
kontrollerar den egna kroppen och behärskar olika motoriska rörelser (hopprep, koordinationsövningar med armar och ben)
visar tillit till sin balans och kroppskontroll även nya och i ovana situationer
Hälsa
behöver påminnas om att duscha och byta om
tar ansvar för att duscha och att byta om
tar ansvar för och visar förståelse för hur mat, hygien och motion påverkar kroppen
tar ansvar och visar förståelse för hur mat, motion och hälsa påverkar den egna kroppen tar egna initiativ till idrottsaktiviteter
Simning
Kan leka och utföra aktiviteter i vatten där hon/han bottnar
Kan simma 25 m i magläge.
Kan simma 50 m i magläge i djup bassäng.
Kan simma 150 m i magläge och 50 m på rygg i djup bassäng.