Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik - Ordklasser

Skapad 2016-09-22 07:24 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi arbetar med svenska språkets grammatiska strukturer och regler.Under arbetets gång får du kunskaper i språkets byggstenar samt lär dig hur du ska använda dem för att utveckla ditt skrivande. Du kommer vidare att få lära dig några grundläggande begrepp inom grammatiken som du behöver för att kunna tala om språk.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket.

Kopplingar till läroplan

  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Mål för kursen

Efter avslutad kurs ska eleven:

Känna igen de olika ordklasserna  vi arbetat med och kunna ange vad som är typiskt för respektive ordklass.
Förstå och kunna använda olika grammatiska termer.
Förstå och kunna förklara vilken funktion de olika ordklasserna har i en mening/ text.

Undervisningen

Läraren kommer att ha genomgångar om de olika ordklasserna. Dessa kommer att följas av tillämpningsuppgifter som du arbetar med individuellt eller i grupp. Området avslutas med ett prov där du ombeds förklara några olika grammatiska begrepp samt visa på praktisk kunskap om de olika ordklasserna på genom olika övningar..

Matriser

Sv
Grammatik - Ordklasser

E Nivå
C Nivå
A Nivå
Förklarande, Informerande text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Redogöra
Redogöra för grammatiska strukturer och regler där lämpliga begrepp används.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk
Språkkunskap
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets språkets [...] särdrag
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets språkets [...] särdrag
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets [...] särdrag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: