Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läs- och skrivinlärning år 1 ht16 SVA

Skapad 2016-09-22 08:28 i Liljeforsskolan Uppsala
Bokstavsinlärning i år 1.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk
Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener).

Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder.

Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Innehåll

Syfte


Konkretiserat syfte

Det betyder att du ska få lära dig:

Alla bokstävers namn, hur de ser ut, hur de låter och hur de formas.
Ljuda samman ord.
Läsa en enkel text och förstå det du läser.
Känna igen en mening.
Skriva ord/kortare texter och rita till.
Lyssna på högläsning och berättande vuxna/barn.
Prata och återberätta i grupp.

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

läsa ord, enkla texter och böcker.
arbeta med arbetsbok för bokstäver (hur bokstäver formas och låter) individuellt och i grupp.
skriva enkla meningar.
arbeta med arbetshäften.
lyssna på lästa eller berättande sagor/böcker.
prata och berätta i grupp.
lyssna och återberätta.
sjunga bokstavssånger.

Bedömning

Se matris i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: