Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa ht -16

Skapad 2016-09-22 11:33 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Övergripande planering i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott och hälsa årskurs 4-6 ingår många olika moment. Under ht -16 kommer vi att fokusera på några av dem.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven

 • utveckla intresset för att vara aktiv
 • orientera i kända miljöer med hjälp av kartor: Poke´mon Go
 • utveckla förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna

 • tränar kondition med hjälp av Poke´mon Go
 • orienterar i närmiljön med hjälp av kartor: Poke´mon Go
 • samtalar om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att hitta rätt nivå på träningen så att du mår bra
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • din förmåga att orientera: Poke´mon Go
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: