Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen och Islam

Skapad 2016-09-22 15:04 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer du att få fördjupa dig i judendom och islam. Du kommer att se skillnaderna, men framför allt liheterna mellan de båda religionerna.

Innehåll

Mål och syfte

Du kommer att få bekanta dig med det två abrahamitiska religionerna judendom och islam. När du är klar ska du ha kunskap om:

 • tolkningar och bruk inom de båda religionerna
 • hur samhället påverkat och påverkats av de båda religionerna
 • de båda religionernas urkunder (heliga skrifter)
 • olika heliga handlingar i de båda religionerna
 • hur de olika religionerna uttrycks i vardagen
 • olika grenar av de båda religionerna.

Du kommer att utveckla din begreppsliga förmåga och din analysförmåga.

 

Lärobok

Du kommer att använda dig av den digitala läroboken Gleerups Religion och kapitlen om judendomen och islam.

Detta ska du kunna göra när du är klar

 • Berätta om vad som är centralt i judendomen och islam
 • Visa att du känner till de religiösa urkunderna och vad de innehåller
 • Beskriva två av de viktiga religösa högtiderna och förklara deras betydelse i religionen
 • Berätta om övergångsriter och vardagshandlingar
 • Jämföra religionerna och motivera dina slutsatser kring likheter och skillnader

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendom och islam

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Du har ännu inte kunskaper om judendom och islam. Du beskriver ännu inte viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har baskunskaper om judendom och islam. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om judendom och islam. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har mycket goda kunskaper om judendom och islam. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Tro och livsåskådning
Du kan ännu inte diskutera om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Religion och samhälle
Du kan ännu inte diskutera hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver ännu inte hur de hänger ihop med varandra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur religioner och samhällen påverkar varandra. Du beskriver hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: