👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Djur

Skapad 2016-09-23 09:07 i Östergårdsskolan Halmstad
Pedagogisk planering av området djur och växter.
Grundskola 6 Biologi

Vi kommer titta närmare på djurgrupper, lokalt och globalt

Vi arbetar med hur djur delas in i olika grupper och vad som kännetecknar de olika grupperna.

Vi laborerar med stereolupp och diverse leddjur från vår närmiljö. I arbetsområdet kommer vi att se på naturfilmer kopplade till olika djurgrupper. Filminnehållet följer de kapitel vi arbetar med i lärobokenboken.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Vi kommer att träna på hur olika organismer är sorterade i olika grupper. 
 • Vi kommer träna på att arbeta med stereolupp
 • Vi kommer att lära oss om olika djurgrupper och hur dessa har anpassats till sin omgivning.
 • Vilken/vilka grupper hör de till?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med:

 • texter
 • filmer
 • frågor
 • diskussionsuppgifter
 • laborationer
 • genomgångar

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Under lektionerna har ni elever stort inflytande över arbetsformer och delvis arbetsuppgifter.

Undervisningen kommer till viss del anpassas efter elevgruppens önskemål gällande fördjupning av kunskap inom särskilda djurgrupper.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att:

 • delta i lektionernas uppgifter så som laborationer, diskussionsuppgifter och teoretiska uppgifter.
 • göra de planerade proven och läxförhören under terminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6