Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet och första världskriget

Skapad 2016-09-23 10:17 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Första världskriget
Grundskola 8 SO (år 1-3) Historia
Mellan veckorna 41-45 kommer vi arbeta med 1800-talet och hur den tidens händelser leder fram till första världskriget. Övergripande frågor till arbetsområdet: 1. Vilka olika idéer växte fram vid den här tiden om hur ett land skulle styras? 2. Vad menas med begrepp som nationalism och imperialism och hur påverkade de historien under 1800-talet och framåt? 3. Vilka händelser och tankar från 1800-talet ligger till grund för första världskriget?

Innehåll

Syfte och mål med arbetsområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Förstå vad nationalism är och vilken betydelse de nationalistiska tankarna kan ha i framtiden och därmed kan du förklara hur historia används.
 • Förstå hur imperialismen tog sitt uttryck under 1800-talet - vilka orsakerna var och vad konsekvenserna blev.
 • Kunna redogöra för de tre ideologierna konservatism, liberalism, socialism.
 • Förklara orsaker till första världskriget, det vill säga: varför blev det ett första världskrig.

 

 

Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer jobba med:

 • Ideologierna: Vi kommer utgå från UR:s serie om ideologiernas historia och komplettera med material från Gleerups digitala lärobok.
 • Nationalism: Vi kommer ha en genomgång, därefter får ni arbeta med en uppgift i par. Er främsta källa är Gleerups digitala lärobok.
 • Imperialism: Ni kommer få arbeta med en uppgift i par och utgår från Gleerups digitala lärobok.
 • Första världskriget: Vi kommer ha en genomgång och under tiden fyller ni i en "krutdurk" - den som kommer explodera i ett första världskrig. Vi kommer också att arbeta med en källkritisk övning kopplad till första världskriget. 

Jag kommer fortsätta att lägga upp flippar (förberedelse inför lektionen) och ni kan också ta del av inspelade genomgångar i efterhand. Inför provet kommer jag lägga upp ett dokument på Classroom med vad ni ska kunna.

Bedömning

För att bedöma dina kunskapskvalitéer utifrån kunskapskraven kommer ni att få ett skriftligt prov som görs första lektionen i v 45.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9

Matriser

Hi SO
Historia

E
C
A
Kunskapskrav del 1
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter.
 • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Kunskapskrav del 2
Resonera kring historiska händelser och samhälls- förändringar.
 • Hi
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Kunskapskrav del 3
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden.
 • Hi
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Kunskapskrav del 4
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklings-linjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Kunskapskrav del 5
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kunskapskrav del 6
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem.
 • Hi
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Kunskapskrav del 7
Resonera om hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang och för olika syften.
 • Hi
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Kunskapskrav del 8
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: