Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häxorna

Skapad 2016-09-23 10:34 i Västra Karups skola Båstad
Svenska Klass 4 Höstterminen 2016
Grundskola 4 – 6 Svenska
Har du sett en häxa någon gång? Kanske svarar du att häxor inte finns men är du säker på det? I Roald Dahls berättelse Häxorna möter vi häxor som ser ut som vilken person som helst, men tittar vi lite närmare upptäcker vi både blått spott, peruk och stora näsborrar! I det här arbetsområdet lär du känna författaren Roald Dahl som i år skulle ha fyllt 100 år och hans fantastiska berättelse Häxorna. Vi samtalar om berättelsens innehåll och fantiserar ihop egna berättelser med häxor som en viktig ingrediens.

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att gemensamt med dina klaskompisar få lyssna på radioteatern Häxorna av Roald Dahl.
Du kommer att tillsammans med dina klasskompisar få samtala kring berättelsens innehåll.
Du kommer att med inspiration från berättelsen Häxorna få träna på att gestalta personer, platser och händelser samt skriva egen berättande text.
Du kommer att få delta i genomgångar kring styckeindelning och skriva dialog.
Du kommer att få ge och ta emot respons på din skrivna text samt använda självbedömning för att utveckla texterna.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Svenska
Samtala om textens innehåll genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Sammanfatta samt kommentera textens innehåll.
Utifrån egna erfarenheter resonera om textens budskap samt beskriva dina upplevelser av den.
Skriva berättelse med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Skriva gestaltande beskrivningar.
Ge och ta emot respons på de egna texternas innehåll och språk samt med hjälp av responsen bearbeta den egna texten.

Du presenterar dina kunskaper och förmågor genom skriftliga inlämningsuppgifter samt i samtal/diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: