Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap åk 6

Skapad 2016-09-23 13:22 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
En planering som används som underlag för planering i Unikum utifrån begreppet Baklängesplanering från Uddevalla kommun.
Grundskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Hem- och konsumentkunskap Åk 6 Denna terminen kommer vi att träffas varje vecka. Varje tillfälle är 120 min långt. Under dessa tillfällen är det tänkt att vi skall arbeta med områdena: mat, måltider, hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

 

Vi kommer under terminen att arbeta med grundläggande matlagningsmetoder som t e x koka, steka och baka. 

Marianne och Cicci kommer att ha genomgångar och ni kommer sedan att få tillaga olika måltider och visa er kunskap i praktiken. 

Vid varje arbetspass kommer det finnas uppgifter/reflektionsfrågor som ni ska arbeta med i classroom. Här har ni  möjlighet att visa er kunskap i skriftform. 

Ni kommer varje gång att ha möjlighet att delta aktivt vid genomgången och visa er kunskap. 

Självskattning efter halva terminen för att själv fundera kring hur man ligger till och sedan få återkoppling på vad man behöver arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 6
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  C 6
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  C 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 6
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  A 6
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  A 6

Matriser

Hkk
Hkk åk 6

Bedömningstillfällen

Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor genom det praktiska arbetet i köket. Du kommer också att få möjlighet att visa din kunskap skriftligt och muntligt under lektionspassen.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
1. Förmågan att tillaga och genomföra måltid.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden t ex diska. Du ställer ofta frågor till läraren och får hjälp att lösa uppgiften.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. Du tar hjälp av recept, instruktioner, dina kamrater och sist läraren.
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden. Du ställer enstaka frågor, har en plan för ditt arbete och är i stort sett självgående.
2. Förmågan att använda metoder, redskap och livsmedel.
Du kan med hjälp av läraren använda metoder som t ex steka, koka, reda och baka. Du använder oftast rätt redskap och vet även hur du ska använda livsmedlen.
Du kan med viss hjälp använda metoder, livsmedel och redskap. Du läser recept och tänker till, diskuterar med din kompis innan du frågar läraren.
Du använder metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Du tar egna initiativ och kan lösa situationer som uppkommer under arbetets gång.
3. Förmågan att ge omdömen.
Du beskriver på ett enkelt sätt hur arbetet gick och hur resultatet blev och använder reflektionsfrågorna.
Du har med någon form av fakta i ditt omdöme och är till viss del medveten om varför arbetet eller resultatet blev som det blev.
Du ger motiveringar i ditt omdöme utifrån relevant fakta. Du visar också att du förstått och kan använda dig av HEM i ditt resonemang. HEM= Hälsa, Ekonomi, Miljö.
4. Förmågan att resonera.
Du kan föra enkla resonemang om hur man bör äta för att må bra. Du använder dig av hjälpmedel som tex. tallriksmodellen och du känner till måltidspusslet.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur du bör äta för att må bra och är medveten om varför. Du använder dig av flera hjälpmedel som tex. tallriksmodellen, matcirkel och har en förståelse om måltidspusslet.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur du och andra bör äta för att må bra. Du använder dig medvetet av flera hjälpmedel som tex. tallriksmodellen, matcirkeln.
5. Förmågan att resonera kring konsumtion, ekonomi, miljö och hälsa.
Du förstår sambandet mellan konsumtion och privatekonomi. Du kan göra enkla jämförelser av varor utifrån Hälsa- Ekonomi- Miljö. T ex jämförspriser och mat för säsong.
Du kan förklara sambandet mellan konsumtion och privatekonomi. Du kan jämföra varor utifrån Hälsa- Ekonomi- Miljö. Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Du kan på ett väl... utvecklat förklara sambandet mellan konsumtion och privatekonomi. Du kan jämföra varor utifrån Hälsa- Ekonomi- Miljö. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
6. Förmågan att resonera kring skillnaden mellan reklam och information.
Du kan ge ett exempel på reklam och ett exempel på konsumentinformation.
Du kan förklara skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
Du kan förklara skillnaden mellan reklam och konsumentinformation. Du kan också ge flera olika exempel på reklam och konsumentinformation.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: