Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2016-09-24 09:29 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Arbetsområde om elektricitet och magnetism.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Arbetsområdet handlar om spänning, ström, resistans och effekt och hur de används i vardagliga sammanhang samt om hur vi i vardaglig elektronisk utrustning utnyttjar sambandet mellan elektricitet och magnetism.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du använder antagligen en mobiltelefonladdare dagligen, en elvisp och dammsugare ibland. Men hur fungerar de?

Det ska du få lära dig nu!

8A, 8C , 8E kommer att arbeta med detta under v 39-40.

8B, 8D, 8F kommer att arbeta med detta under v 41-42.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att ha genomgångar, laborationer, se filmer och du kommer att få ett häfte att läsa i.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att få arbeta med inlämningsuppgifter och laborationer under lektionstid och arbetspass, dessa kommer sedan att bedömas.

Hur du får visa vad du kan:

På lektioner, vid laborationsrapporter och inlämningsuppgifter.

Matriser

Fy
Elektricitet och magnetism

Centralt innehåll

  • Fy  7-9   Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Fy  7-9   Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  • Fy  7-9   Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  • Fy  7-9   Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  • Fy  7-9   Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda utrustning
Hur du använder utrustningen vid laborationer och undersökningar.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och för det mesta vad det ska användas till.
Du använder utrustningen på ett säkert och korrekt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt, korrekt och effektivt sätt.
Resultat, modeller och teorier
Hur väl du kan koppla ihop laborationer med fysikaliska modeller.
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller.
Dokumentera undersökningar
Hur väl du skriver laborationsrapporterna.
Du gör enkla laborationsrapporter.
Du gör utvecklade laborationsrapporter.
Du gör välutvecklade laborationsrapporter.
Fysikaliska samband i vardag och samhälle
Hur väl du kan föra resonemang kring elektricitet i vardagslivet.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Upptäckter och deras betydelse
Hur väl du kan beskriva vad upptäckten av elektricitet och magnetism har betytt för människor levnadsvillkor.
Du kan ge exempel på och beskriva vad upptäckterna haft för människan.
Du kan förklara och visa på samband kring vad upptäckterna haft för människan.
Du kan förklara och generalisera kring vad upptäckterna haft för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: