👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2016-09-24 19:38 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 1 Bild Svenska SO (år 1-3)
So åk 1

Innehåll

Tidsplan

18/19

Förmågor att utveckla

Analysera, reflektera, kritiskt granska och använda olika begrepp.

   Mål

Du ska lära dig :

 • normer och regler i skolan
 • vad demokrati och jämställdhet är
 • vad en bra kompis är
 • hur ett klassråd kan gå till
 • fakta om livet förr och nu
 • om reflexen

Arbetssätt

Du ska lära dig genom att:

 • vi ser på olika program
 • vi diskuterar
 • vi har klassråd
 • dokumentera med egna bilder och texter
 • vi undersöker närområdet
 • vi undersöker reflexens funktion

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • delta i klassråd
 • deltar aktivt i diskussioner
 • förklara vad en bra kompis är
 • berätta om reflexens fördelar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3