Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusen gånger starkare

Skapad 2016-09-24 21:53 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Arbete med boken Tusen gånger starkare.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Under några veckor kommer vi att läsa boken "Tusen gånger starkare" av Christina Herrström. Under läsningen kommer vi att ha flera gruppdiskussioner och även en skriftlig uppgift. Vi avslutar området med att se filmen och jämföra den med boken.

Innehåll

Konkretisering av syfte och centralt innehåll LGR 11

Du får möjlighet att utveckla:

 •  dina lässtrategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterär text
 •  olika sätt att reflektera kring innehållet i en bok och en film
 •  din förmåga att urskilja budskapet i en bok och i en film
 •  din förmåga till att framföra dina åsikter i grupp och i helklass
 •     din förmåga att formulera dig i skrift

 

Undervisning

 • Läsning av boken, tyst och/eller gemensam i läsgruppen.
 • Analys av boken utifrån frågor.
 • Diskussioner utifrån frågor.
 • Skrivuppgift.
 • Filmvisning. 

 

Tidsplanering

I slutet av varje lektion ska du skriva några tankar i din läslogg och efter varje kapitel ska du skriva några meningar om handlingen. Du ska även besvara några uppgifter till de olika avsnitten. (Se enskilt papper)

Detta är ett förslag på hur ni kan dela in läsningen, men ni bestämmer själva i läsgruppen hur er grupp ska planera läsningen och diskussionerna. Filmen kommer hela klassen se tillsammans.

Vecka 39: s. 7-61

Vecka 40: s. 62-117

Vecka 41: s. 118-166

Vecka 42: s. 167-218 (obs fredag: film)

Fredag vecka 42 + vecka 43: film + skrivuppgift:

 

Skrivuppgiften ska mailas senast måndag v. 44 (Sista lektionstillfället blir fredag v. 43.) 

 

Bedömning

Både de muntliga diskussionerna och skrivuppgifterna ligger till grund för bedömningen av det här arbetsområdet. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska 7-9

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: