Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA - samtala, läsa och skriva.

Skapad 2016-09-25 18:04 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Undervisningen i ämnet svenska ska bidra till att du utvecklar din förmåga och ditt intresse för att kommunicera.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar:

   dina kunskaper:

*   i och om svenska språket.

    din förmåga att:

*  kommunicera och anpassa ditt språk till olika sammanhang och för olika syften.

*  utveckla tal, skrift, teckenstöd och andra kommunikationsformer.

*  utveckla din läsförmåga och ditt intresse för att läsa och skriva.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att bidra i att:

*  föra ett samtal om olika ämnen genom att ställa frågor, svara och uttrycka önskningar.

*  läsa, skriva och beskriva olika sorters texter med hjälp av stödord, bilder och tecken.

*  använda digitala kommunikationsverktyg t.ex iPad.

 

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att enskilt och i olika grupper:

* samtala om händelser i din vardag med hjälp av bilder och tecken som stöd. 

* läsa och tolka olika sorters texter.

* skriva texter för olika syften med hjälp av stödord, tecken  och tankekartor.

* använda olika typer av läromedel t.ex Stjärnsvenska, Bildlådan, Bildfrågan, Läskul, memory m.m

* använda iPad för att läsa. skriva och träna med olika appar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: