Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första rikenas framväxt samt Egypten och Antiken

Skapad 2016-09-25 19:47 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
Hur levde de första människorna och hur spred de sig över jorden? Var, hur och varför växte de första högkulturerna fram?

Innehåll

Hur levde de första människorna och hur spred de sig över jorden? Var, hur och varför växte de första högkulturerna fram? 

 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Metallernas betydelse för att de tidiga kulturerna. Att leva i antikens Grekland.

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Kunskap
Du visar att du kan berätta om de olika metallernas betydelse för kulturerna.
Du har baskunskaper om hur man använde olika metaller. Du visar dina kunskaper med hjälp av enkla sammanfattningar och förklaringar.
Du har goda kunskaper om hur man använde olika metaller och vilka konsekvenser det kunde få. Du visar det genom att förklara med hjälp av ngt komplext resonemang som är kopplat till fakta.
Du har mycket goda kunskaper om hur man använde olika metaller och vilka konsekvenser det kunde få. Du har mycket goda Du visar det genom att förklara med hjälp av ngt komplext resonemang som är kopplat till fakta.
Tidsperioder Du visar att du kan använda fakta om antiken för att beskriva för- och nackdelar med att växa upp i de olika kulturerna.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor. Du visar det genom att presentera var du skulle växa upp och motivera ditt val kopplat de fakta.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor. Du visar det genom att presentera var du skulle växa upp och motivera ditt val genom ett par komplexa resonemang som är kopplade till fakta.
Du visar det genom att föra väl utvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor. Du visar det genom att presentera var du skulle växa upp och motivera ditt val genom flera komplexa resonemang som är mkt väl kopplade till fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: