Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mötet med bokstäver

Skapad 2016-09-26 10:03 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna aktivitet är att alla barn ska få möjlighet att utforska skriftspråket, bokstäver, utmanas i sin finmotoriska förmåga samt att få en förståelse för symboler och dess kommunikativa funktion.

Innehåll

Strävansmål:

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning
 • att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

VAD ska utvecklas/utmanas?

förmågor: att skriva, urskilja bokstäver, se samband,

Objekten: Böcker, Bokstäver, Pennor, papper och en medforskande pedagog

Vem/vilka:

Denna aktivitet kommer att erbjudas i smågrupper på ca 5 barn där en pedagog alltid närvarar och är medforskande.

Förberedelser:

Välj ut en bok som passar barnen, bra att tänka på är att texten syns tydligt då barnen ska skriva av.

Ta fram pennor och papper.

Aktiviteter:

 Vid denna aktivitet kommer barnen utmanas i att skriva bokstäver och ord med hjälp av en pedagog samt en bok som vi lägger framför oss och skriver av. Barnen kommer först få höra boken, sedan samtalar pedagogen om symbolers kommunikativa funktion (att den skrivna texten vi ser var det som lästes upp), bokstäver, samt ordbyggnad. Hur mycket som tas upp beror på vilka barn som deltar och pedagogen får anpassa efter dessa. 

Efterarbete:

Lärloggar där barnen är delaktiga och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande

Att en gång i månaden på checkpoints reflektera över denna PP, hur det går samt vidare utveckling på aktiviteten utifrån varje barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: