Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning myter - ht 16

Skapad 2016-09-26 10:10 i Da Vinciskolan Ale
Ett av kunskapskraven är att du ska klara av att genomföra en muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Omöjlig kärlek, ond bråd död, svartsjuka, mystiska skönheter, monster och fantastiska resor. Låter det som en spännande ny film? Det skulle det kunna vara! Dessa ämnen förekommer dock i berättelser redan för flera tusen år sedan. De gamla nordiska myterna och grekernas antika myter behandlar teman som än idag fascinerar och berör oss människor - och som vi aldrig tröttnar på! I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med skapelseberättelser och myter från olika delar av världen. Arbetsområdet pågår under veckorna 39-41.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv 7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer

Bedömning

För bedömning se matrisen.

Undervisningens innehåll och uppgifter

INNEHÅLL

1. Vi läser gemensamt s.118-121 i läroboken Portal.

2. Vi läser om den nordiska skapelsemyten, en grekisk myt, nordisk mytologi och grekisk mytologi.

3. Vi arbetar med "knepiga ord" och "koll på kapitlet" på webben.

4. Vi tittar på olika skapelsemyter.

5. Vi tittar också på Grekisk mytologi.

6. Vi arbetar också med ett litet häfte, som är kopplat till läroboken Portal, och där vi bland annat läser "Pandoras ask".

UPPGIFTER

1. Vi kommer att avsluta det här arbetsområdet med en Power Point som redovisas muntligt.

 • Du ska kunna återberätta någon av de myter vi sett eller läst (t.ex. Pandoras ask eller Det trojanska kriget).
 • Du ska kunna jämföra myter från olika delar av världen.
 • Du ska kunna förklara varför myter skapade och hur de spreds.
 • Du ska veta vad som kännetecknar gamla myter.
 • Du ska kunna tolka och analysera en berättande text.

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

myt

mytologi

Matriser

Sv
Bedömning av muntlig presentation

Ej godtagbart
Godtagbart
Bra
Utmärkt
Inledning
Det presenterades inte.
Mycket kortfattad.
Tydligt presenterad
Tydlig och intresseväckande inledning som förklarar vad presentationen kommer att handla om och varför..
Röst
Svag eller pratar snabbt.
Oftast tydlig. Ibland svag röst eller pratar snabbt.
Tydlig men något enformig.
Tydlig och varierat tonläge, för att åhörarna inte ska tappa intresset.
Ögonkontakt
Tittar oftast ner i papperen/ipad.
Tittar upp för det mesta.
God kontakt med publiken.
Mycket god kontakt med publiken.
Manus
Läser direkt från manus.
Läser ibland. Berättar för det mesta.
Berättar och har manus som stöd ibland.
Berättar med flyt och kan det mesta utantill.
Språk
Talar kortfattat och har ett torftigt ordförråd.
Använder vardagliga uttryck. Försök till variation.
Har ett varierat ordförråd.
Har ett stort ordförråd som används på ett varierat sätt.
Innehåll
Mycket kortfattat så att det inte blir någon tydlig röd tråd. Har svårt att svara på följdfrågor pga litet innehåll.
Kortfattat men har med om alla punkter. Den röda tråden blir något tydlig. Kan svara på några följdfrågor då innehållet är något mer omfattat.
Berättar tydligt om alla punkter. Genom att innehållet är mer gediget så kan du svara på följdfrågor.
Intresseväckande och fina övergångar mellan punkterna. Det blir inte så många frågor då innehållet är tydligt och gediget.
Kroppshållning
Visar ingen medvetenhet på betydelsen av kroppshållning.
Visar liten medvetenhet på betydelsen av kroppshållning. Använder sig av någon position.
Visar god medvetenhet på betydelsen av kroppshållning. Använder sig av några positioner.
Visar mycket god medvetenhet på betydelsen av kroppshållning. Använder sig av flera positioner vid väl valda situationer för att åhörarna inte ska tappa intresset/uppmärksamheten.
Helhet
Lite förberett men inte tydligt genomfört. Åhörarna tappar fokus relativt snabbt.
Förberett och tydligt genomfört. Åhörarna håller inte fokus på dig hela tiden.
Väl förberett och väl genomfört. Åhörarna håller fokus på dig hela tiden.
Intressant och lärorikt. Publikvänligt. Åhörarna blev tagna av ditt framförande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: